logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 01 czerwca 2010 r.

BOP.3413-30/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i ustawienie

wyposażenia Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórnym

 

 

 

            Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 31 maja 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i ustawienie wyposażenia Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórnym

W poszczególnych częściach wybrano oferty:

 

Część I - numer oferty             8

BEST SPORT PRO Sp. z o.o.

Ul. Grunwaldzka 5

34-300   Żywiec

w cenie 119.194,00 brutto.

 

Część II - numer oferty 5

Centrum Zaopatrzenia Szkół

ULART - CEZAS

Al. 11 listopada 156

66-400   Gorzów Wlkp.

w cenie 199.514,51 brutto.

 

W obu częściach wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

Jako informację o odrzuconej ofercie załączam druk ZP-19.

 

Informuje także, że w części ofert dokonano poprawienia omyłek rachunkowych w podliczeniu ceny oferty, zestawienie na druku ZP-12 (zbiorcze zestawienie ofert po poprawkach rachunkowych).

           

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 07 czerwca 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-19

            - druk ZP-21

pobierz: druki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-06-01 09:01:09)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-06-01 09:01:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-06-01 09:01:09)