logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 31 marca 2015 r.

ZP. 271.7.2015

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 31 marca 2015r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wydanie V i VI tomu Historii Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

Drukarnia Wielkopolska Sp. z o.o. Ul. Dziewińska 41 60-178 Poznań

Cena brutto - 72 450,00 zł.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów.

 

W postępowaniu złożono  9 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

(pkt.)

Termin wykonania

w dniach

(pkt.)

Łączna ilość punktów

1.

LUMINA Grupa Wydawnicza Sp. z o.o.

Ul. Jaktorowska 4 lok. Uż. Nr 1

01-202 Warszawa

89 250,00

(77,12)

40

(3,75)

80,87

2.

Wydawnictwo REGIS Anita Własnowolska-Bielak

32-744 Łapczyca 573

99 750,00

(x)

40

(x)

x

3.

e-bit

Edyta Wojciechowska-Jadczak

Ul. Kołowa 42

03-536 Warszawa

86 572,50

(79,50)

25

(5)

84,50

4.

TYPO Usługi Wydawnicze Jadwiga Popowska

Ul. Lewinowska 33 lok. 1

03-684 Warszawa

68 880,00

(x)

-

x

5.

Oficyna Wydawnicza LIBER NOVUM

Marzena Wiśniewska

Ul. Nakielska 156c

85-391 Bydgoszcz

94 185,00

(73,08)

40

(3,75)

76,83

6.

Print Management Wojciech Pietrzak

Ul. Świętopełka 38/13, 87-100 Toruń

77 212,80

(89,14)

35

(4,29)

93,43

7.

Drukarnia Wielkopolska Sp. z o.o.

Ul. Dziewińska 41

60-178 Poznań

72 450,00

(95,00)

32

(4,69)

99,69

8.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe KOOPgraf s.c.

Ul. Kościańska 48A, 60-112 Poznań

86 770,95

(x)

-

(x)

9.

Studio Graficzne Piotr Kurasiak

Ul. Szymanowskiego 10a/8

59-400 Jawor

97 755,00

(70,41)

41

(3,66)

74,07

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono Wydawnictwo REGIS Anita Własnowolska-Bielak 32-744 Łapczyca 573 na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. oraz nie złożył wyjaśnień. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono również nw. oferty:

1.      TYPO Usługi Wydawnicze Jadwiga Popowska Ul. Lewinowska 33 lok. 1 03-684 Warszawa - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskazał terminu wykonania tomów, co jest niezgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

2.      Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe KOOPgraf s.c. Ul. Kościańska 48A, 60-112 Poznań - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskazał terminu wykonania tomów, co jest niezgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 07/04/2015r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-04-01 13:46:30)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-04-01 13:46:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-04-01 13:46:30)