logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 1 marca 2012 r.

 

 

 

 

 

BOP.271.12.2012

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Informuję, że w dniu 1 marca 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez firmę:

Krzysztof Cesar

Planowanie Przestrzenne i Drogownictwo

Ul. Stefana Balickiego 7/1

60-194 Poznań

Cena oferty: 12 177,00 zł brutto

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

W załączeniu zestawienie złożonych ofert wraz z punktacją oraz cenami brutto.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit.a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
02.03.2012 r.

 

Zestawienie otwartych ofert

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty

Punktacja

1.

 Studio KA

Ul. Familijna 3; Wólka Kozodawska

05-502 Piaseczno 3

 

27 047,70

 

94

2.

Pracownia Projektowo-Usługowa MALUGA s.c.

Marta Ożga-Maluga; Bartosz Maluga

Ul. Racławicka 15/19

53-149 Wrocław

 

23 124,00

 

98

3.

Pracownia Urbanistyczna Ewa Mendel

Ul. Jaworowa 62/9

61-454 Poznań

 

25 000,00

 

95

4.

PPP Biuro Urbanistyczne Sp. z o.o.

Ul. Grottgera 26/3

80-311 Gdańsk

 

52 850,00

 

92

5.

Studio Projektów Urbanistycznych i Budowlanych AVANTI

Ul. Józefa Chociszewskiego 21/4

60-255 Poznań

 

22 140,00

 

99

6.

 Krzysztof Cezar; Planowanie Przestrzenne i Drogownictwo

Ul. Stefana Balickiego 7/1

60-194 Poznań

 

12 177,00

 

100

7.

BUDPLAN Sp. z o.o.

Ul. Kickiego 26B/10

04-390 Warszawa

 

34 317,00

 

93

8.

 

 

API Sp. z o.o.

Ul. Mickiewicza 27/8

60-835 Poznań

 

24 796,80

 

97

9.

 

 

Studio Koczorowski Filip Koczorowski

Ul. Niecała 14/9

60-805 Poznań

 

24 846,00

 

96

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2012-03-09 09:13:10)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2012-03-09 09:13:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2012-03-09 09:13:10)