logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 31 stycznia 2013 r.

ZP. 271.78.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 31 stycznia 2013 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu rozbudowy węzła Tarnowo Podgórne po południowej stronie drogi krajowej nr 92 Pniewy-Poznań wraz z nadzorem autorskim.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Spółka Jawna Ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznań

Cena brutto -  67 773,00 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

W postępowaniu wpłynęło 8 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Liczba uzyskanych punktów

1.

Autorska Pracownia Projektowa Mgr inż. Jan Sontowski

Ul. Świerkowa 27, 75-644 Koszalin

86 011,10

99

2.

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Spółka Jawna

Ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznań

67 773,00

100

3.

AUGMEN CONSULTING GROUP

M.KOWALCZYK Spółka jawna

Ul. Wrocławska 5A, 65-427 Zielona Góra

264 450,00

95

4.

Konsorcjum

Lider: NAP PROJEKT s.c. Michał Kruger, Rafał Tomczak

Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki

Biuro Inżynierii Transportu Pracownie Projektowe

Cejrowski & Krych Spółka jawna

Os. Orła Białego 74/117, 61-251 Poznań

112 791,00

x

5.

URS Polska Sp. z o.o.

Ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa

278 907,42

94

6.

Biuro Projektów Budownictwa RBM

Palicki Golec Wołoszyński Spółka jawna

Os. Stefana Batorego 17/53, 60-687 Poznań

179 949,00

96

7.

Pracownia Projektowa MOST s.c.

M.Włodarczak, T. Świderski

Wargowo 88, 64-605 Wargowo

111 315,00

97

8.

UNIPLAN Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Os. Stefana Batorego 25/28, 60-687 Poznań

97 170,00

98

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Konsorcjum - Lider: NAP PROJEKT s.c. Michał Kruger, Rafał Tomczak Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki, Biuro Inżynierii Transportu Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych Spółka jawna Os. Orła Białego 74/117, 61-251 Poznań. Wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

 

Oferta konsorcjum została uznana za odrzuconą na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 06/02/2013 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-02-01 08:52:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-02-01 08:52:47)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-02-01 08:52:47)