logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 01 lutego 2010 r.

BOP. 3412-110/09

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na budowę boisk

zewnętrznych przy Zespole Oświatowo-Sportowym w Baranowie

 

 

 

       Informuje, że w dniu 01 lutego 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie
o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę
boisk zewnętrznych przy Zespole Oświatowo-Sportowym.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

ul. Tamka 38

00-355   Warszawa

w cenie 4.067.794,53 brutto

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

Jednocześnie jako informację o odrzuconych ofertach zamieszczam druk ZP-19

 

Ponadto działając na podstawie art.85 ust.2 zwracam się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 20 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą zgodnie z art. 85 ust.4 jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-19

            - druk ZP-21

Pobierz: druki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-02-01 11:53:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-02-01 11:53:12)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-02-01 11:53:12)