logo
logo bip

Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej dla projektu pn.: „Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem i B&R”, szczegóły w załącznikach:

1. Regulamin postępowania

2. Załącznik nr 1 - wzór umowy

3. Załącznik nr 2 - oświadczenie

4. Załącznik nr 3 - formularz ofertowy

5. Załącznik nr 4 - wykaza usług

6. Klauzula informacyjna

7. Zapytania i odpowiedzi

8. Korekta pytania 2 zapytań z dnia 25.07.2018r.

9. Korekta korekty pytania 2 z dnia 25.07.2018r.

 Zgodnie z zasadą konkurencyjności, na podstawie regulaminu postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę: 

KREATIFF Sp. z o.o.

ul. Garbary 114

61-757 Poznań

Powyższa oferta jest ofertą najkorzystniejszą ponieważ uzyskała najwyższą punktację po zastosowaniu powyżej wskazanych kryteriów oceny.

Jednocześnie informauję że oferty zostały złożone przez następujących oferentów:

 

1. PROFILE POZNAŃ S.C., K. GODLEWSKA, I. URBANOWICZ

2. Sun & More Sp. z o.o.

 

3. PHIN Consulting Sp. z o.o.

4. KREATIFF Sp. z o.o.

 

5.ABRYS sp. z o.o.

 

 


 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Justyna Krynicka (2018-07-20 09:51:21)
  • zaakceptowanie treści informacji: Justyna Krynicka (2018-07-20 09:51:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Stefaniak (2019-09-26 08:04:27)