logo
logo bip

Postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z pkt. 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na organizację usług wytchnieniowych, asystenckich oraz szkoleń organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym w ramach projketu Tarnowo Podgórne dla Seniorów - działania opiekuńcze i aktywizujące" - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny.

 

Szczegóły w załącznikach:

1. ogłoszenie o zamówieniu

2. opis przedmiotu zamówienia

3. formularz ofertowy

4. oświadczenia

5. wzór umowy

6. wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Justyna Krynicka (2019-05-28 11:44:30)
  • zaakceptowanie treści informacji: Justyna Krynicka (2019-05-28 11:44:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Justyna Krynicka (2019-05-28 11:47:23)