logo
logo bip

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie art. 138 o ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zamówienie na usługi społeczne na świadczeni eusług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć w Pałacu Jankowice, w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: Tarnowo Podgórne dla Seniorów - działania opiekuńcze i aktywizujące" - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia

3. Zał. 2 - Oferta

4. Zał. 3 - Oświadczenie

5. Zał. 4 - Wzór umowy

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Justyna Krynicka (2018-11-19 13:23:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Justyna Krynicka (2018-11-19 13:24:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-11-30 08:32:05)