logo
logo bip

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie art. 138 o ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług społecznych związanych z organizacją usług opiekuńczych, asystenckich oraz kursów i szkoleń, w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: Tarnowo Podgórne dla Seniorów - działania opiekuńcze i aktywizujące" - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny.

Szczegóły w załącznikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. zał.1 - Opis przedmiotu zamówienia

3. zał.2 - Formularz ofertowy

4. zał. 3 - Oświadczenia

5. zał. 4 - Wzór umowy

6. zał. 5 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Justyna Krynicka (2018-12-10 11:36:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Justyna Krynicka (2018-12-10 11:36:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Kaczmarek (2019-03-28 14:13:06)