logo
logo bip
informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym - budowa krytych kortów tenisowych wraz z zarządzaniem w Przeźmierowie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Tarnowo Podgórne, 6 września 2018 r.

 

Gmina Tarnowo Podgórne

ul. Poznańska 115

62-080 Tarnowo Podgórne

 

 

 

Znak sprawy: WOP.271.68.2018

 

INFORMACJA O PLANOWANYM PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM

Dotyczy: wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa krytych kortów tenisowych wraz z zarządzaniem w Przeźmierowie

w formule partnerstwa publiczno-prywatnego"

 

            Gmina Tarnowo Podgórne na podstawie art. 5 ustawy z dnia z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. 2015 poz. 696 z późn. zm.) - dalej ustawa o ppp, informuje, że planuje przeprowadzić postępowanie którego celem będzie wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa krytych kortów tenisowych wraz z zarządzaniem w Przeźmierowie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego".

            Zgodnie z art.4 ust.2 ustawy o ppp, do wyboru partnera prywatnego stosowane będą przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.).

            Szczegółowe informacje o przetargu znajdują się na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy, www.tarnowo-podgorne.pl (lub bezpośrednio www.bip.tarnowo-podgorne.pl).

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-09-11 09:38:07)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-09-11 09:38:07)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-10-11 10:20:02)
Lista wiadomości