logo
logo bip
Zamówienia publiczne
U W A G A ! Od dnia 2 stycznia 2020 r. aktualne informacje publikowane są w nowym Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tarnowo Podgórne Link: http://bip2.ugtarnowo.rekord.com.pl/5974