logo
logo bip
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wyborczego,
w którym została zarejestrowana zgłoszona przez niego lista kandydatów na posłów. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu, dokonuje się najpóźniej w 23 dniu przed dniem wyborów (tj. do 16 września br.). Zgłoszenie do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma ono dotyczyć.

Zgłoszenia dokonuje się na druku, którego wzór stanowi załącznik do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych komitety wyborcze mogą dokonać w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 96, w Wydziale Spraw Obywatelskich (pok. nr 5) w godzinach pracy urzędu.

Załączniki:

Uchwała PKW z dnia 11 kwietnia 2011 r.

Załącznik do Uchwały

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2011-08-31 10:35:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2011-08-31 10:35:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2011-08-31 10:43:36)
Lista wiadomości