logo
logo bip
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym są jawne, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami o ochronie danych osobowych oraz o ochronie informacji niejawnej. Korzystać z nich można w godzinach pracy Urzędu, w obecności pracownika, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

l.p.

Rodzaj rejestru

Gdzie szukać

Kontakt

1

Rejestr skarg i wniosków

Sekretariat Wójta, ul. Poznańska 115 pok. nr 119

61 8959 201

ug@tarnowo-podgorne.pl

2

Rejestr przeprowadzonych kontroli

Sekretariat Wójta, , ul. Poznańska 115, pok. nr 119

61 8959 201

ug@tarnowo-podgorne.pl

3

Rejestr upoważnień 

Sekretariat Wójta, , ul. Poznańska 115,  pok. nr 119

61 8959 201

ug@tarnowo-podgorne.pl

4

Rejestr Uchwał Rady Gminy Tarnowo Podgórne

Obsługa Rady Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96, pok. nr 14

61 8959 220

rgtp@tarnowo-podgorne.pl

5

Rejestr protokołów z posiedzeń Komisji Rady Gminy Tarnowo Podgórne

Obsługa Rady Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96, pok. nr 14

61 8959 220

rgtp@tarnowo-podgorne.pl

6

Rejestr protokołów z posiedzeń  Rady Gminy Tarnowo Podgórne

Obsługa Rady Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96, pok. nr 14

61 8959 220

rgtp@tarnowo-podgorne.pl

7

Rejestr wniosków kierowanych do Rady Gminy Tarnowo Podgórne

Obsługa Rady Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96, pok. nr 14

61 8959 220

rgtp@tarnowo-podgorne.pl

8

Rejestr oświadczeń majątkowych Radnych Rady Gminy Tarnowo Podgórne

Obsługa Rady Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96, pok. nr 14

61 8959 220

rgtp@tarnowo-podgorne.pl

9

Zbiór aktów prawa miejscowego

Obsługa Rady Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96, pok. nr 14

61 8959 220

rgtp@tarnowo-podgorne.pl

10

Rejestr instytucji kultury

Obsługa Rady Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96, pok. nr 14

61 8959 220

rgtp@tarnowo-podgorne.pl

11

Rejestr odznaczeń

Obsługa Rady Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 96, pok. nr 14

61 8959 220

rgtp@tarnowo-podgorne.pl

12

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Tarnowo Podgórne - organu gminy

Obsługa Kancelaryjna Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, pok. nr 19

61 8959 303

okw@tarnowo-podgorne.pl

13

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Tarnowo Podgórne - kierownika zakładu pracy

Obsługa Kancelaryjna Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, pok. nr 19

61 8959 303

okw@tarnowo-podgorne.pl

14

Rejestr stypendiów szkolnych

Wydział Obsługi Księgowej,  ul. Poznańska 115, pok. nr 108

61 8959 253

15

Rejestr zasiłków szkolnych

Wydział Obsługi Księgowej,  ul. Poznańska 115 pok. nr 108

61 8959 253

16

Rejestr dodatków mieszkaniowych

Wydział Obsługi Księgowej,  ul. Poznańska 115, pok. nr 108

61 8959 253

17

Rejestr podatników podatku od nieruchomości

Wydział Finansowy,  ul. Poznańska 115, pok. nr 102

61 8959 267

wf@tarnowo-podgorne.pl

18

Rejestr podatników podatku od podatku rolnego

Wydział Finansowy,  ul. Poznańska 115, pok. Nr 102

61 8959 267 wf@tarnowo-podgorne.pl

19

Rejestr podatników podatku od środków transportowych

Wydział Finansowy,  ul. Poznańska 115, pok. Nr 102

61 8959 267

wf@tarnowo-podgorne.p

20

Rejestr podatników  podatku od leśnego

Wydział Finansowy,  ul. Poznańska 115, pok. Nr 102

61 8959 267

wf@tarnowo-podgorne.p

21

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wydział Zagospodarowanie Przestrzennego, ul. Poznańska 115, pok. 14

61 8959 273

wzp@tarnowo-podgorne.pl

22

Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym

Wydział Zagospodarowanie Przestrzennego, ul. Poznańska 115, pok. 14

61 8959 273

wzp@tarnowo-podgorne.pl

23

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wydział Zagospodarowanie Przestrzennego, ul. Poznańska 115, pok. 13

61 8959 269

wzp@tarnowo-podgorne.pl

24

Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie

Wydział Zagospodarowanie Przestrzennego, ul. Poznańska 115, pok. 13

61 8959 230

wzp@tarnowo-podgorne.pl

25

Rejestr decyzji dotyczących podziału terenu.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Poznańska 115, pok.11

618959276

WGN@tarnowo-podgorne.pl

26

Rejestr opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Poznańska 115, pok.11

618959276

WGN@tarnowo-podgorne.pl

27

Rejestr użytkowników wieczystych

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Poznańska 115, pok.11

618959208

WGN@tarnowo-podgorne.pl

28

Rejestr dzierżawców nieruchomości

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Poznańska 115, pok.11

618959208

WGN@tarnowo-podgorne.pl

29

Rejestr najemców lokali mieszkalnych

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Poznańska 115, pok.11

618959208

WGN@tarnowo-podgorne.pl

30

Rejestr nabywanych nieruchomości

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Poznańska 115, pok.12

618959261

WGN@tarnowo-podgorne.pl

31

Rejestr numerów adresowych

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Poznańska 115, pok.12

618959261

WGN@tarnowo-podgorne.pl

32

Rejestr gwarancji bankowych

Wydział Obsługi Księgowej

ul. Poznańska 115, pok.109

618959202

wiceskarbnik@tarnowo-podgorne.pl

33

Rejestr naborów

Wydział Informacji Publicznej i Obsługi Administracji, ul. Poznańska 115 pok. nr 116

61 6959 233

wip@tarnowo-podgorne.pl

34

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Poznańska 96 pok. nr 5

61 8959209

wso@tarnowo-podgorne.pl

35

Ewidencja innych obiektów

hotelarskich, w których świadczone są usługi hotelarskie

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Poznańska

96 pok. nr 5

61 8959260

wso@tarnowo-podgorne.pl

36

Rejestr aktów urodzeń, małżeństw i zgonów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Poznańska 115 pok. Nr 21d

61 8959219

usctp@tarnowo-podgorne.pl

37

Rejestr organizacji pozarządowych

Biuro Obsługi Prawnej, ul. Poznańska 115 pok. nr 117

61 8959205

bop@tarnowo-podgorne.pl

38

Rejestr działalności regulowanej- odbiór odpadów komunalnych

Wydział Infrastruktury Kubaturowej i Ochrona Środowiska

61 8959203

wikos@tarnowo-podgorne.pl

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2012-01-31 08:19:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2012-01-31 08:19:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Daria Kwiatkowska (2019-12-02 09:41:45)
Lista wiadomości