logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Tekst jednolity uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXXVIII/610/2017 z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – część Centrum AUtworzenie dokumentu2019-11-05 10:04:35Beata Kontusz-Iwanczuk
budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 322011P Lusówko - SierosławModyfikacja dokumentu2019-11-05 09:40:18Monika Spychała
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Kościelnym przy ulicy BukowskiejModyfikacja dokumentu2019-11-05 09:24:23Beata Kontusz-Iwanczuk
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Kościelnym przy ulicy BukowskiejUtworzenie dokumentu2019-11-05 09:06:43Beata Kontusz-Iwanczuk
Zmiana Uchwały Nr IX/144/2019 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 kwietnia 2019r. w sprawie poboru należności pieniężnych w drodze inkasaModyfikacja dokumentu2019-11-05 08:43:02Beata Kontusz-Iwanczuk
Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rokModyfikacja dokumentu2019-11-05 08:42:32Beata Kontusz-Iwanczuk
Zmiana porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne oraz Gminą Kaźmierz w zakresie lokalnego transportu zbiorowegoModyfikacja dokumentu2019-11-05 08:39:58Beata Kontusz-Iwanczuk
Zmiana porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne oraz Gminą Kaźmierz w zakresie lokalnego transportu zbiorowegoModyfikacja dokumentu2019-11-05 08:39:26Beata Kontusz-Iwanczuk
Wyborów ławników na kadencję 2019-2023Modyfikacja dokumentu2019-11-05 08:39:09Beata Kontusz-Iwanczuk
Ustalenie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnychModyfikacja dokumentu2019-11-05 08:38:47Beata Kontusz-Iwanczuk
Powołanie Komisji SkrutacyjnejModyfikacja dokumentu2019-11-05 08:38:22Beata Kontusz-Iwanczuk
Przystąpienie do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary w PrzeźmierowieModyfikacja dokumentu2019-11-05 08:37:15Beata Kontusz-Iwanczuk
Przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Technicznej w SadachModyfikacja dokumentu2019-11-05 08:36:57Beata Kontusz-Iwanczuk
Przystąpienie do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Leśnej i ul. Edmundowskiej w JankowicachModyfikacja dokumentu2019-11-05 08:36:39Beata Kontusz-Iwanczuk
Przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Szamotulskiej i Wypoczynkowej w BaranowieModyfikacja dokumentu2019-11-05 08:36:24Beata Kontusz-Iwanczuk
Odstąpienie od zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowo Podgórne – dla terenów położonych w Swadzimiu i Baranowie oraz w Kokoszczynie, Górze i RumiModyfikacja dokumentu2019-11-05 08:36:09Beata Kontusz-Iwanczuk
Odstąpienie od zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowo Podgórne – dla terenów położonych w Swadzimiu i Baranowie oraz w Kokoszczynie, Górze i RumiModyfikacja dokumentu2019-11-05 08:35:52Beata Kontusz-Iwanczuk
Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXXVIII/610/2017 z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – część CModyfikacja dokumentu2019-11-05 08:35:27Beata Kontusz-Iwanczuk
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Kościelnym przy ulicy BukowskiejModyfikacja dokumentu2019-11-05 08:35:08Beata Kontusz-Iwanczuk
Odstąpienie od trybu przetargowego sprzedaży nieruchomościModyfikacja dokumentu2019-11-05 08:34:31Beata Kontusz-Iwanczuk