logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Powołanie Komisji Przetargowej - dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych na terenie gminy Tarnowo PodgórneModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:39:53Hanna Stasińska-Łapszewicz
Rezygnacja z prawa pierwokupu - działka nr 148 w RumiankuModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:39:45Hanna Stasińska-Łapszewicz
Powołanie Komisji Przetargowej - wyposażenie budynku sali gimnastycznej w Tarnowie PodgórnymModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:39:33Hanna Stasińska-Łapszewicz
Powierzenie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnychModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:39:22Hanna Stasińska-Łapszewicz
Powierzenie sekretarzowi gminy uprawnień z zakresu prowadzenia spraw gminyModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:39:12Hanna Stasińska-Łapszewicz
Powierzenie zastępcy wójta uprawnień z zakresu prowadzenia spraw gminyModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:39:03Hanna Stasińska-Łapszewicz
Powołanie zastępcy wójtaModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:38:52Hanna Stasińska-Łapszewicz
Powolanie Komisji Przetargowej - budowa oświatlenia w ul.Lipowej w ChybachModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:36:51Rada Gminy
Powołanie Komisji Przetargowej - opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminyModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:36:35Rada Gminy
Powołanie Komisji Przetargowej - wykonanie, dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych świetlic wiejskichModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:36:11Rada Gminy
Powołanie składu komisji obwodowych do spraw referendum ogólnokrajowego na terenie gminy Tarnowo PodgórneModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:35:52Rada Gminy
Realizacja zamównień publicznych przez Urząd Gminy Tarnowo Podgórne oraz sposób zawierania umówModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:35:09Rada Gminy
Powołanie Komisji do opracowania projektu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Tarnowo PodgórneModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:34:42Rada Gminy
Powołanie Komisji Przetargowej - malowanie Przedszkola w Tarnowie PodgórnymModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:34:06Rada Gminy
Powołanie Komisji Przetargowej - sprzątanie budynku Gimnazjum w Tarnowie PodgórnymModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:33:45Rada Gminy
Powołanie Komisji Przetargowej - remont chodnika na ul. Szkolnej w Tarnowie PodgórnymModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:33:27Rada Gminy
Ochrona lokali po zakończeniu czynności komisji obwodowych do spraw referendum ogólnokrajowego na terenie gminy Tarnowo Podgórne w czasie przerwy w głosowaniu w dniu 7 na 8 czerwca 2003 r.Modyfikacja dokumentu2004-02-13 09:33:02Rada Gminy
Powołanie Komisji Przetargowej - remont posadzek w Przedszkolu w Tarnowie Podgórnym oraz remont dachu w Przedszkolu w LusowieModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:32:08Rada Gminy
Powołanie Komisji Przetargowej - kolonie letnie dla dzieci z terenu gminy Tarnowo Podgórne wraz z realizacją programu z zakresu profilaktyki alkoholowejModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:31:43Rada Gminy
Sposób przezkazywania informacji pomiędzy Wydziałem Zagospodarowania Przestrzennego a Wydziałem Obsługi Ksiegowej Urzędu Gminy o zmianach w stanie gminnego zasobu nieruchomościModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:31:15Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2009-04-19 14:27:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: (0)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2011-02-23 10:22:00)