logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Rezygnacja z prawa pierwokupu - działka nr 1529 w PrzeźmierowieModyfikacja dokumentu2004-02-11 15:18:50Rada Gminy
Zarządzenie Nr / 163 /2004 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 stycznia 2004r.Modyfikacja dokumentu2004-02-11 15:18:32Rada Gminy
Powołanie komisji przetargowej - zakup materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Tarnowo PodgórneModyfikacja dokumentu2004-02-11 15:17:49Rada Gminy
Powołanie komisji przetargowej - zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowo PodgórneModyfikacja dokumentu2004-02-11 15:17:24Rada Gminy
Powołanie komisji przetargowej - zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowo PodgórneModyfikacja dokumentu2004-02-11 15:17:12Rada Gminy
Powołanie komisji przetargowej - organizacja przyjęcia noworocznego w Urzędzie Gminy Tarnowo PodgórneModyfikacja dokumentu2004-02-11 15:16:54Rada Gminy
Powołanie Komisji Przetargowej - opracowanie programu ochrony środowiska i programu gospodarki odpadami na lata 2004- 2008Modyfikacja dokumentu2004-02-11 15:15:25Rada Gminy
Ustanowienie dorocznej nagrody Wójta za wkład w rozwój GminyModyfikacja dokumentu2004-02-11 15:15:02Rada Gminy
Projekt budżetu gminy na 2004 rokModyfikacja dokumentu2004-02-11 12:26:06Rada Gminy
Projekt budżetu gminy na 2004 rokModyfikacja dokumentu2004-02-11 12:25:54Rada Gminy
Ustanowienie dorocznej nagrody Wójta za wkład w rozwój GminyUtworzenie dokumentu2004-02-11 12:11:51Rada Gminy
Ustanowienie dorocznej nagrody Wójta za wkład w rozwój GminyUtworzenie dokumentu2004-02-11 12:11:39Rada Gminy
Protokół z XXVI sesji Rady Gminy Tarnowo Podgórne w dniu 20 stycznia 2004r.Utworzenie dokumentu2004-02-11 12:08:09Rada Gminy
Protokół z XXVI sesji Rady Gminy Tarnowo Podgórne w dniu 20 stycznia 2004r.Modyfikacja dokumentu2004-02-11 12:07:55Rada Gminy
Protokół z XXVI sesji Rady Gminy Tarnowo Podgórne w dniu 20 stycznia 2004r.Utworzenie dokumentu2004-02-11 12:07:15Rada Gminy
XXVIII sesja Rady Gminy Tarnowo Podgórne w dniu 17 lutego 2004r.Utworzenie dokumentu2004-02-11 11:57:02Rada Gminy
XXVIII sesja Rady Gminy Tarnowo Podgórne w dniu 17 lutego 2004r.Utworzenie dokumentu2004-02-11 11:56:52Rada Gminy
6.1. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.Utworzenie dokumentu2004-02-11 10:31:56Jerzy Sawicki
6.2 Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychUtworzenie dokumentu2004-02-11 10:30:46Jerzy Sawicki
6.4 Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywnąUtworzenie dokumentu2004-02-11 10:28:40Jerzy Sawicki