logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Powołanie Komisji Przetargowej - drukowanie i skład gazetki "Sąsiadka - Czytaj"Modyfikacja dokumentu2004-02-13 09:20:00Rada Gminy
Powołanie Komisji Przetargowej - ogrodzenie boiska sportowego przy GKS "TARNOVIA" w Tarnowie PodgórnymModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:19:47Rada Gminy
Rezygnacja z prawa pierwokupu - działkna nr 1545 w PrzeźmierowieModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:19:27Rada Gminy
Powołanie Komisji Przetargowej - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Poznańskiej w Tarnowie PodgórnymModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:19:02Rada Gminy
Powołanie Komisji Przetargowej - wykonanie projektu południowej nitki rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji przepompowni wraz z przelewem awaryjnym oraz odcinkiem ruModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:18:41Rada Gminy
Powołanie komisji do rozstrzygnięcia postępowania w trybie "zapytania o cenę" - pompowanie wód opadowych ze studni chłonnych i ulic na terenie gminy Tarnowo PodgórneModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:18:03Rada Gminy
Powołanie komisji ds. odbioru inwestycji utwardzenia ul. Wiązowej i Grabowej w LusówkuModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:17:40Rada Gminy
Powołanie komisji ds. odbioru inwestycji budowy spinki wodociągowej Tarnowo Podgórne - SadyModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:17:17Rada Gminy
Powołanie Komisji Przetargowej - budowa separatora wód deszczowych z osadnikiem dla osiedla " LARIS" w miejscowości LusówkoModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:16:38Rada Gminy
Powołanie Komisji Przetargowej - sprzedaż działek oznaczonych nr geod. 1266/33 i 1266/34 położonych w Przeźmierowie przy ul. RynkowejModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:16:20Rada Gminy
Powołanie Komisji Przetargowej - projekt ul. Lipowej i Słonecznej w Lusowie oraz ul. Nowej i Szkolnej w RumiankuModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:15:59Rada Gminy
Przyznanie napojów pracownikom Urzędu Gminy w Tarnowie PodgórnymModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:15:27Rada Gminy
Powołanie Komisji Przetargowej - remont świetlicy wiejskiej w SwadzimiuModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:14:56Rada Gminy
Powołani Komisji Przetargowej - dzierżawa gruntów w Tarnowie Podgórnym i SierosławiuModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:14:34Rada Gminy
Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w stosunku do osób mających dostep do informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Tarnowie PodgórnymModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:14:01Rada Gminy
Ustalenie wzorów wniosków o dotacje i ich rozliczeń przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zyskuModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:13:35Rada Gminy
Kierowanie i finansowanie przez zakład pracy podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników, dla których Wójt Gminy jest pracodawcą, za wyjątkiem kierowników gminnycModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:13:01Rada Gminy
Powołanie komisji opiniującej wnioski o dotacje gminneModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:12:36Rada Gminy
Powołanie Komisji Przetargowj - projekty dróg ul. Krańcowa, Magazynowa, Ogrodowa i Graniczna w PrzeźmierowieModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:11:54Rada Gminy
Powołanie Komisji Przetargowej - wykonanie i montaz tablic na drogach gminnychModyfikacja dokumentu2004-02-13 09:11:31Rada Gminy