logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Wyniki przetragu na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne.Utworzenie dokumentu2004-02-16 11:53:28Oskar Cierpiszewski
Wyniki przetragu na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne.Utworzenie dokumentu2004-02-16 11:52:31Oskar Cierpiszewski
Powołanie Komisji Przetargowej - sprzątanie budynku Gimnazjum w Tarnowie PodgórnymModyfikacja dokumentu2004-02-13 10:04:54Hanna Stasińska-Łapszewicz
Powołanie Komisji Przetargowej - remont chodnika na ul. Szkolnej w Tarnowie PodgórnymModyfikacja dokumentu2004-02-13 10:04:36Hanna Stasińska-Łapszewicz
Powołanie Komisji Przetargowej - malowanie Przedszkola w Tarnowie PodgórnymModyfikacja dokumentu2004-02-13 10:04:26Hanna Stasińska-Łapszewicz
Ochrona lokali po zakończeniu czynności komisji obwodowych do spraw referendum ogólnokrajowego na terenie gminy Tarnowo Podgórne w czasie przerwy w głosowaniu w dniu 7 na 8 czerwca 2003 r.Modyfikacja dokumentu2004-02-13 10:04:13Hanna Stasińska-Łapszewicz
Przyjęcie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2003 rokModyfikacja dokumentu2004-02-13 10:03:56Hanna Stasińska-Łapszewicz
Zmiana planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami na 2002 rok oraz ustalenie planu finansowego zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumieńModyfikacja dokumentu2004-02-13 10:03:43Hanna Stasińska-Łapszewicz
Powołanie Komisji Przetargowej - remont posadzek w Przedszkolu w Tarnowie Podgórnym oraz remont dachu w Przedszkolu w LusowieModyfikacja dokumentu2004-02-13 10:03:30Hanna Stasińska-Łapszewicz
Zmiana planów finansowych placówek oświatowych na 2003 rokModyfikacja dokumentu2004-02-13 10:03:19Hanna Stasińska-Łapszewicz
Instrukacja Inwentaryzacyjna Urzędu GminyModyfikacja dokumentu2004-02-13 10:03:08Hanna Stasińska-Łapszewicz
Sposób przezkazywania informacji pomiędzy Wydziałem Zagospodarowania Przestrzennego a Wydziałem Obsługi Ksiegowej Urzędu Gminy o zmianach w stanie gminnego zasobu nieruchomościModyfikacja dokumentu2004-02-13 10:02:58Hanna Stasińska-Łapszewicz
Rezygnacja z prawa pierwokupu - działki nr 22/60 i 22/65 w SwadzimiuModyfikacja dokumentu2004-02-13 10:02:42Hanna Stasińska-Łapszewicz
Powołanie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego - p. Joanna PatalasModyfikacja dokumentu2004-02-13 10:02:33Hanna Stasińska-Łapszewicz
Powołanie Komisji Przetargowej - wykonanie projektów budowlano - wykonawczych na budowę dróg gminnychModyfikacja dokumentu2004-02-13 10:02:25Hanna Stasińska-Łapszewicz
Przyjęcie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na 2003 rokModyfikacja dokumentu2004-02-13 10:02:16Hanna Stasińska-Łapszewicz
Powołanie składu komisji obwodowych do spraw referendum ogólnokrajowego na terenie gminy Tarnowo PodgórneModyfikacja dokumentu2004-02-13 10:02:07Hanna Stasińska-Łapszewicz
Powołanie Komisji Przetargowej - wykonanie remontów dachów w świetlicach wiejskich w Jankowicach, Górze, Ceradzu Kościelnym i Lusowie.Modyfikacja dokumentu2004-02-13 10:01:58Hanna Stasińska-Łapszewicz
Powołanie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubieagającego się o awans na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego - p. Joanna LewandowiczModyfikacja dokumentu2004-02-13 10:01:46Hanna Stasińska-Łapszewicz
Zmiana budżetu na 2003 rok w zakresie dotacji celowych przekazywanych z bp i dochodów wynikających ze zmian kwot subwencjiModyfikacja dokumentu2004-02-13 10:01:33Hanna Stasińska-Łapszewicz