logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli prowadzonych przez gminęPublikacja dokumentu2004-05-05 11:35:06Hanna Stasińska-Łapszewicz
Rezygnacja z prawa pierwokupu – działki w BaranowiePublikacja dokumentu2004-05-05 11:34:53Hanna Stasińska-Łapszewicz
Rezygnacja z prawa pierwokupu – działki w BaranowiePublikacja dokumentu2004-05-05 11:34:42Hanna Stasińska-Łapszewicz
Zmiana uchwały o budżecie gminy na 2004 rokPublikacja dokumentu2004-05-05 11:34:13Hanna Stasińska-Łapszewicz
Rezygnacja z prawa pierwokupu – działki w BaranowieUtworzenie dokumentu2004-05-05 11:31:05Rada Gminy
Rezygnacja z prawa pierwokupu – działki w BaranowieUtworzenie dokumentu2004-05-05 11:27:27Rada Gminy
Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli prowadzonych przez gminęUtworzenie dokumentu2004-05-05 11:26:23Rada Gminy
Upoważnienie kierownika OPS w TP do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnychUtworzenie dokumentu2004-05-05 11:25:17Rada Gminy
Powołanie Komisji Przetargowej – sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych w gminie Tarnowo PodgórneUtworzenie dokumentu2004-05-05 11:24:08Rada Gminy
Powołanie Komisji Przetargowej – budowa oświetlenia zewnętrznego terenu boisk sportowych OSiRUtworzenie dokumentu2004-05-05 11:22:26Rada Gminy
Powołanie Komisji Przetargowej – przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół na terenie powiatuUtworzenie dokumentu2004-05-05 11:21:10Rada Gminy
Organizacja oddziałów przedszkolnych dla dzieci 6 - letnichUtworzenie dokumentu2004-05-05 11:19:47Rada Gminy
Zmiana planu finansowego zadań administracji rządowej zleconych Gminie ustawami na 2004 rokUtworzenie dokumentu2004-05-05 11:15:17Rada Gminy
Zmiana budżetu gminy na 2004 rok w zakresie dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwaUtworzenie dokumentu2004-05-05 11:13:40Rada Gminy
Przyjęcie haromonogramu realizacji dochodów i wyadtków budżetu OSiR za rok 2004Utworzenie dokumentu2004-05-05 11:09:47Rada Gminy
Przyjęcie planu finansowego OSiR na rok 2004Utworzenie dokumentu2004-05-05 11:03:35Rada Gminy
Zmiana uchwały o budżecie gminy na 2004 rokUtworzenie dokumentu2004-05-05 10:59:28Rada Gminy
Zobowiązanie Wójta Gminy Kazimierza Marchlewskiego do przedłożenia Radzie Gminy informacji.Publikacja dokumentu2004-05-04 11:47:04Rada Gminy
Zobowiązanie Wójta Gminy Kazimierza Marchlewskiego do przedłożenia Radzie Gminy informacji.Modyfikacja dokumentu2004-05-04 11:46:59Rada Gminy
Zobowiązanie Wójta Gminy Kazimierza Marchlewskiego do przedłożenia Radzie Gminy informacji.Modyfikacja dokumentu2004-05-04 11:46:31Rada Gminy