logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Powołanie komisji przetargowej - organizacja przyjęcia noworocznego w Urzędzie Gminy Tarnowo PodgórneUtworzenie dokumentu2004-01-30 09:36:41Rada Gminy
Powołanie komisji przetargowej - zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowo PodgórneUtworzenie dokumentu2004-01-28 15:21:02Rada Gminy
Powołanie komisji przetargowej - zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowo PodgórneModyfikacja dokumentu2004-01-28 15:20:54Rada Gminy
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym.Utworzenie dokumentu2004-01-28 12:41:57Oskar Cierpiszewski
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym.Utworzenie dokumentu2004-01-28 12:41:25Oskar Cierpiszewski
Powołanie komisji przetargowej - zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowo PodgórneUtworzenie dokumentu2004-01-28 11:10:16Hanna Stasińska-Łapszewicz
Powołanie komisji przetargowej - zakup materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Tarnowo PodgórneUtworzenie dokumentu2004-01-28 11:10:06Hanna Stasińska-Łapszewicz
Zarządzenie Nr / 163 /2004 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 stycznia 2004r.Utworzenie dokumentu2004-01-28 11:09:53Hanna Stasińska-Łapszewicz
Rezygnacja z prawa pierwokupu - działka nr 1529 w PrzeźmierowieUtworzenie dokumentu2004-01-28 11:09:42Hanna Stasińska-Łapszewicz
Rezygnacja z prawa pierwokupu - dz. 1528 w PrzeźmierowieUtworzenie dokumentu2004-01-28 11:09:34Hanna Stasińska-Łapszewicz
Powołanie komisji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego zespołu oświatowo – sportowego w BaranowieUtworzenie dokumentu2004-01-28 11:09:23Hanna Stasińska-Łapszewicz
KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GMINYUtworzenie dokumentu2004-01-28 11:08:36Hanna Stasińska-Łapszewicz
KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GMINYModyfikacja dokumentu2004-01-28 11:02:36Rada Gminy
Powołanie komisji przetargowej - zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowo PodgórneUtworzenie dokumentu2004-01-28 11:01:19Rada Gminy
Powołanie komisji przetargowej - zakup materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Tarnowo PodgórneUtworzenie dokumentu2004-01-28 10:59:27Rada Gminy
Zarządzenie Nr / 163 /2004 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 stycznia 2004r.Utworzenie dokumentu2004-01-28 10:57:34Rada Gminy
Rezygnacja z prawa pierwokupu - działka nr 1529 w PrzeźmierowieUtworzenie dokumentu2004-01-28 10:55:17Rada Gminy
Rezygnacja z prawa pierwokupu - dz. 1528 w PrzeźmierowieUtworzenie dokumentu2004-01-28 10:54:08Rada Gminy
Powołanie komisji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego zespołu oświatowo – sportowego w BaranowieUtworzenie dokumentu2004-01-28 10:52:51Rada Gminy
Protokół nr XVIII z sesji Rady Gminy Tarnowo Podgórne w dniu 16 września 2003r.Utworzenie dokumentu2004-01-23 14:53:15Rada Gminy