logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
3.3 Odpis aktu stanu cywilnegoPublikacja dokumentu2003-12-10 10:07:20Hanna Stasińska-Łapszewicz
Zawieszenie postępowania podatkowego w sprawie udzielenia ulg w zapłacie zobowiązań podatkowychPublikacja dokumentu2003-12-10 10:07:08Hanna Stasińska-Łapszewicz
2.16 Wydawanie zaświadczeń o wysokości ujawnionych zaległości podatkowychUtworzenie dokumentu2003-12-10 10:02:50Jerzy Sawicki
2.1 Odroczenie terminu płatnościUtworzenie dokumentu2003-12-10 10:01:43Jerzy Sawicki
2.12 Uzupełnienie decyzji organu podatkowegoUtworzenie dokumentu2003-12-10 09:59:12Jerzy Sawicki
2.2 Prostowanie oczywistych pomyłek oraz błędów rachunkowychUtworzenie dokumentu2003-12-10 09:58:06Jerzy Sawicki
3.10 Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicąModyfikacja dokumentu2003-12-10 09:39:20Jerzy Sawicki
3.9 Wpisanie do ksiąg krajowych zdarzeń stanu cywilnego lub aktów sporządzonych za granicąModyfikacja dokumentu2003-12-10 09:38:01Jerzy Sawicki
3.7 Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienie aktu stanu cywilnegoModyfikacja dokumentu2003-12-10 09:36:05Jerzy Sawicki
3.6 Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiegoModyfikacja dokumentu2003-12-10 09:34:42Jerzy Sawicki
3.4 Odtworzenie aktu stanu cywilnegoModyfikacja dokumentu2003-12-10 09:33:13Jerzy Sawicki
3.3 Odpis aktu stanu cywilnegoModyfikacja dokumentu2003-12-10 09:31:35Jerzy Sawicki
3.14 Zgłoszenie zgonuModyfikacja dokumentu2003-12-10 09:28:35Jerzy Sawicki
3.14 Zgłoszenie zgonuModyfikacja dokumentu2003-12-10 08:30:16Jerzy Sawicki
3.15 Zmiana imienia (imion) dzieckaUtworzenie dokumentu2003-12-10 08:26:37Jerzy Sawicki
3.14 Zgłoszenie zgonuUtworzenie dokumentu2003-12-10 08:25:44Jerzy Sawicki
3.13 Zgłoszenie urodzenia dzieckaUtworzenie dokumentu2003-12-10 08:24:38Jerzy Sawicki
3.12 Zawarcie związku małżeńskiegoUtworzenie dokumentu2003-12-10 08:23:53Jerzy Sawicki
3.11 Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwaUtworzenie dokumentu2003-12-10 08:22:53Jerzy Sawicki
3.10 Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicąModyfikacja dokumentu2003-12-10 08:21:58Jerzy Sawicki