logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Nazwa ulicy w Tarnowie PodgórnymUtworzenie dokumentu2019-11-04 13:45:45Beata Kontusz-Iwanczuk
Nazwa ulicy w Tarnowie PodgórnymUtworzenie dokumentu2019-11-04 13:43:44Beata Kontusz-Iwanczuk
Zmiana uchwały nr LXXXI/825/2010 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie nadania nazw ulicUtworzenie dokumentu2019-11-04 13:41:52Beata Kontusz-Iwanczuk
Zgoda na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy w Tarnowie PodgórnymModyfikacja dokumentu2019-11-04 13:40:11Beata Kontusz-Iwanczuk
Zgoda na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy w Tarnowie PodgórnymUtworzenie dokumentu2019-11-04 13:36:16Beata Kontusz-Iwanczuk
Nieodpłatne nabycie nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu PaństwaUtworzenie dokumentu2019-11-04 13:33:54Beata Kontusz-Iwanczuk
Przystąpienie do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary w PrzeźmierowieUtworzenie dokumentu2019-11-04 13:21:31Beata Kontusz-Iwanczuk
Przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Technicznej w SadachUtworzenie dokumentu2019-11-04 13:19:58Beata Kontusz-Iwanczuk
Przystąpienie do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Leśnej i ul. Edmundowskiej w JankowicachUtworzenie dokumentu2019-11-04 13:18:12Beata Kontusz-Iwanczuk
Przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Szamotulskiej i Wypoczynkowej w BaranowieUtworzenie dokumentu2019-11-04 13:16:33Beata Kontusz-Iwanczuk
Odstąpienie od zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowo Podgórne – dla terenów położonych w Swadzimiu i Baranowie oraz w Kokoszczynie, Górze i RumiUtworzenie dokumentu2019-11-04 13:14:11Beata Kontusz-Iwanczuk
Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXXVIII/610/2017 z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – część CUtworzenie dokumentu2019-11-04 13:12:31Beata Kontusz-Iwanczuk
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Kościelnym przy ulicy BukowskiejUtworzenie dokumentu2019-11-04 13:10:55Beata Kontusz-Iwanczuk
Zmiana uchwały budżetowej na 2019 rokUtworzenie dokumentu2019-11-04 13:08:57Beata Kontusz-Iwanczuk
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo PodgórneUtworzenie dokumentu2019-11-04 13:06:52Beata Kontusz-Iwanczuk
Dotacje 2019Modyfikacja dokumentu2019-11-04 11:47:55Agata Gidaszewska
konserwacja stawu w RumiankuModyfikacja dokumentu2019-10-31 13:55:31Aleksandra Malinowska
konserwacja stawu w RumiankuModyfikacja dokumentu2019-10-31 13:54:54Aleksandra Malinowska
konserwacja stawu w RumiankuModyfikacja dokumentu2019-10-31 13:54:46Aleksandra Malinowska
konserwacja stawu w RumiankuModyfikacja dokumentu2019-10-31 13:54:27Aleksandra Malinowska