logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Protokół z posiedzenia Rady Gminy w dniu 26.02.2019r.Modyfikacja dokumentu2019-03-06 15:08:22Paulina Sobańska
Obwieszczenie: budowa sieci wodociagowej na ul. Cienistej w LusówkuUtworzenie dokumentu2019-03-06 14:33:03Arkadiusz Gursztyn
Podwyższenia kryterium dochodowego, uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywUtworzenie dokumentu2019-03-06 14:24:33Paulina Sobańska
Określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „PosiłekModyfikacja dokumentu2019-03-06 14:22:59Paulina Sobańska
Określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „PosiłekUtworzenie dokumentu2019-03-06 14:22:53Paulina Sobańska
Zgoda na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowyUtworzenie dokumentu2019-03-06 14:21:41Paulina Sobańska
Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Parkowej w Rumianku oraz przy ul. Szkolnej w Rumianku i GórzeUtworzenie dokumentu2019-03-06 14:18:58Paulina Sobańska
Uchwała intencyjna w sprawie planowanej realizacji programu polityki zdrowotnej „ Leczenie niepłodności metodą naprotechnologii dla mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne” na lata 2019-2021Utworzenie dokumentu2019-03-06 14:17:27Paulina Sobańska
Podwyższenia kryterium dochodowego, uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie św.pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zak.posiłku - „Posiłek w szkoModyfikacja dokumentu2019-03-06 14:16:16Paulina Sobańska
Podwyższenia kryterium dochodowego, uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie św.pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zak.posiłku - „Posiłek w szkoUtworzenie dokumentu2019-03-06 14:15:03Paulina Sobańska
Określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „PosiłekModyfikacja dokumentu2019-03-06 14:11:47Paulina Sobańska
Określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „PosiłekUtworzenie dokumentu2019-03-06 14:10:54Paulina Sobańska
Ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Tarnowo Podgórne w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”.Utworzenie dokumentu2019-03-06 14:09:38Paulina Sobańska
Zgoda na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowyUtworzenie dokumentu2019-03-06 14:06:59Paulina Sobańska
Odstapienia od trybu przetargowego sprzedaży nieruchomościUtworzenie dokumentu2019-03-06 14:05:57Paulina Sobańska
Kupno działki nr 168/1 w SwadzimiuModyfikacja dokumentu2019-03-06 14:01:23Paulina Sobańska
Kupno działki nr 168/1 w SwadzimiuUtworzenie dokumentu2019-03-06 14:00:44Paulina Sobańska
Kupno działki nr 66/9 w BatorowieUtworzenie dokumentu2019-03-06 13:59:51Paulina Sobańska
Przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Jankowicach przy ul. TarnowskiejjUtworzenie dokumentu2019-03-06 13:58:32Paulina Sobańska
Przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Kokoszczynie przy ul. LipowejModyfikacja dokumentu2019-03-06 13:57:19Paulina Sobańska