logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Organizacja usług wytchnieniowych, asystenckich oraz kursów i szkoleń - IIModyfikacja dokumentu2019-01-21 16:40:54Justyna Krynicka
Organizacja usług wytchnieniowych, asystenckich oraz kursów i szkoleń - IIModyfikacja dokumentu2019-01-21 16:35:29Justyna Krynicka
Organizacja usług wytchnieniowych, asystenckich oraz kursów i szkoleń - IIUtworzenie dokumentu2019-01-21 16:33:50Justyna Krynicka
Kontrola okresowa i czyszczenie przewodów kominowychModyfikacja dokumentu2019-01-21 15:37:27Łukasz Walor
Ustalenie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę TPModyfikacja dokumentu2019-01-21 15:24:52Barbara Przyjemska
Ustalenie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowo PodgórneModyfikacja dokumentu2019-01-21 15:22:58Barbara Przyjemska
Ustalenie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowo PodgórneUtworzenie dokumentu2019-01-21 15:22:44Barbara Przyjemska
Ustalenie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę TPUtworzenie dokumentu2019-01-21 15:21:10Barbara Przyjemska
Wytyczne do sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnegoUtworzenie dokumentu2019-01-21 15:18:55Barbara Przyjemska
Powołanie komisji przetargowej – dostawa tuszy i tonerów dla Urzędu Gminy Tarnowo PodgórneUtworzenie dokumentu2019-01-21 15:17:35Barbara Przyjemska
Przyznanie stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu za rok 2018Modyfikacja dokumentu2019-01-21 15:13:44Barbara Przyjemska
Przyznanie stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu za rok 2018Utworzenie dokumentu2019-01-21 15:13:34Barbara Przyjemska
Zmiana zarządzenia o powołaniu zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia na budowę wschodniej obwodnicy Tarnowa PodgórnegoUtworzenie dokumentu2019-01-21 15:11:19Barbara Przyjemska
Ogłoszenie Konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację programu zdrowotnego pn.: „Program profilaktyczny dotyczący profilaktyki próchnicy zębów uczniówModyfikacja dokumentu2019-01-21 15:08:58Barbara Przyjemska
Ogłoszenie Konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację programu zdrowotnego pn.: „Program profilaktyczny dotyczący profilaktyki próchnicy zębów uczniówModyfikacja dokumentu2019-01-21 15:08:43Barbara Przyjemska
Ogłoszenie Konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację programu zdrowotnego pn.: „Program profilaktyczny dotyczący profilaktyki próchnicy zębów uczniówUtworzenie dokumentu2019-01-21 15:08:16Barbara Przyjemska
Przyznanie Nagród „Aktywni Lokalnie”: Krzysztofowi Bartosikowi, Jerzemu Papychowi, Marianowi WalczakowiUtworzenie dokumentu2019-01-21 15:05:45Barbara Przyjemska
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznUtworzenie dokumentu2019-01-21 15:02:02Barbara Przyjemska
Powołanie zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia tj. budową wschodniej obwodnicy Tarnowa PodgórnegoUtworzenie dokumentu2019-01-21 14:59:25Barbara Przyjemska
Powołanie komisji przetargowej – budowa wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego na budowę wschodniej obwodnicy Tarnowa PodgórnegoUtworzenie dokumentu2019-01-21 14:48:31Barbara Przyjemska