logo
logo bip
2007
Powołanie składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządonych na dzień 21 października 2007r. na terenie Gminy Tarnowo Podgórne
 
 
Zarządzenie Nr 125/2007
Wójta Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia 26 września  2007 r. 
 
w sprawie:
powołania składu  obwodowych  komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października  2007 r. na terenie gminy Tarnowo Podgórne.
 
 
Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001  r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. Nr 46 poz. 499 wraz z późn. zmianami) i  § 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 84 poz. 921 wraz z późn. zmianami)
 
§ 1
 
Powołuję składy  obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Tarnowo Podgórne wg  zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Zawiadamia się osoby zainteresowane o powołaniu ich w skład komisji obwodowej.
 
§ 3
 
Składy obwodowych komisji wyborczych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu w siedzibie  tut. urzędu oraz w siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
zał. nr 1 do zarządzenia nr 125/2007 z dn. 26.09 2007 r.
      Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.
 
Skład członków OKW  do Sejm i Senat RP zarządzonych na dzień 21 października  2007 r.
 
Nr
Obwodu
Siedziba Obwodowej Komisji
Nazwisko i imię,
Miejsce zamieszkania, Nr PESEL
Nazwa podmiotu uprawnionego,
1
GKS "TARNOWIA" ul. 23 Października 34
Tarnowo Podgórne
- sala sportowa
tel. 0-61 8146-583
1. Piechota Tomasz - Tarnowo Podgórne
2. Jańczak Aldona Elżbieta- Sady
3. Wiśniewska Aleksandra - Tarnowo Podgórne
4. Czajka Aleksandra - Jankowie
5. Zieliński Piotr - Tarnowo Podgórne
6. Mleczak Marcin - Tarnowo Podgórne
7. Kamiński Mikołaj - Tarnowo Podgórne
KW PSL
KKW LiD SLD+SDPL+PD+UP
KW Narod.Odrodzenia Polski
WKW Platforma Obywat. RP
KW PiS
wyborca
prac. samorządowy gminy
2
Świetlica Wiejska
Ul. Ogrodowa 13
Lusowo
tel. 0- 61 8146-963
1. Okupniak Paulina - Lusowo
2. Jańczak Jerzy Edward - Sady
3. Rasztar Danuta - Lusówko
4. Reiter Patryk Lusowo
5. Dutkiewicz Andrzej - Przeźmierowo
6. Mikołajczak Magdalena - Tarnowo Podgórne
7. Biała Karina - Lusowo
KW PSL
KKW LiD SLD+SDPL+PD+UP
KW Narod.Odrodzenia Polski
WKW Platforma Obywat. RP
KW PiS
wyborca
prac. gminnej jedn. organ.
3
Szkoła Podstawowa
wejście od
ul. Kościelnej 46/48
Przeźmierowo
tel. 0-61 8142-021
klasa nr 136
1. Marchlewska Agata - Przeźmierowo
2. Musiała Kinga - Przeźmierowo
3. Błaszyk Piotr, Paweł - Tarnowo Podgórne
4. Kucharski Kordian - Lusowo
5. Jagiełka Marianna - Przeźmierowo
6. Leśniewski Michał - Tarnowo Podgórne
7. Cierpiszewski Oskar - Kaźmierz
KW PSL
KKW LiD SLD+SDPL+PD+UP
KW Narod.Odrodzenia Polski
WKW Platforma Obywat. RP
KW PiS
wyborca
prac. samorządowy gminy
4
Świetlica Wiejska
ul. Wiśniowa 8A
Jankowice
tel. 509237834
1. Potocka Magdalena - Ceradz Kościelny
2. Mleczak Katarzyna - Tarnowo Podgórne
3. Piszczyńska Zdzisława - Lusówko
4. Szkurat Karol - Tarnowo Podgórne
5. Zieliński Krzysztof - Tarnowo Podgórne
6. Papych Kazimiera - Rumianek
7. Antos Katarzyna - Tarnowo Podgórne
KW PSL
KKW LiD SLD+SDPL+PD+UP
KW Narod.Odrodzenia Polski
WKW Platforma Obywat. RP
KW PiS
wyborca
prac. samorządowy gminy
5
Przedszkole Publiczne
ul. Klonowa 15
Baranowo
tel. 0-61 8963029
1. Szczefanowicz Marcin - Baranowo
2. Malinowski Zenon, Michał - Baranowo
3. Drzewiecka Weronika - Lusowo
4. Friedrich Michał - Baranowo
5. Szostak Grzegorz - Baranowo
6. Błoch Piotr - Tarnowo Podgórne
7. Adamczak Adrianna, Nowy Tomyśl
KW PSL
KKW LiD SLD+SDPL+PD+UP
KW Narod.Odrodzenia Polski
WKW Platforma Obywat. RP
KW PiS
wyborca
prac. samorządowy gminy
6
 Szkoła Podstawowa
wejście od
ul. Kościelnej 46/48
Przeźmierowo
tel. 0-61 8142-021
klasa nr 137
1. Wąsowska  Barbara - Przeźmierowo
2. Wojtyński Tomasz - Przeźmierowo
3. Szkurat Kornel - Tarnowo Podgórne
4. Jagiełka Maria - Przeźmierowo
5. Nawrot Barbara - Tarnowo Podgórne
6. Leśniewska Katarzyna, Tarnowo Podgórne  
7. Skuratowicz Violetta - Przeźmierowo
KW PSL
KKW LiD SLD+SDPL+PD+UP
WKW Platforma Obywat. RP
KW PiS
wyborca
wyborca
prac. samorządowy gminy
7
GOK "SEZAM"
ul. Ogrodowa 14
Tarnowo Podgórne
tel. 8146-221 wew.232
lub 8959 232
1. Pilc Aneta - Tarnowo Podgórne
2.Sitarz Milena - Przeźmierowo
3. Braniewicz Ewa - Tarnowo Podgórne
4. Hutkowska Justyna - Tarnowo Podgórne
5. Malinowska Marta - Tarnowo Podgórne
6. Maciejak Wanda - Tarnowo Podgórne
7. Mleczak Małgorzata - Tarnowo Podgórne
KW PSL
KKW LiD SLD+SDPL+PD+UP
KW Narod.Odrodzenia Polski
WKW Platforma Obywat. RP
KW PiS
wyborca
prac. samorządowy gminy
8
GKS "TARNOWIA" ul. 23 Października 34
Tarnowo Podgórne
- sala klubowa
tel. 0-61 8146-583
1. Klaczyński Mateusz - Rumienek
2. Mleczak Marzena - Tarnowo Podgórne
3. Kortus Kazimiera - Tarnowo Podgórne
4. Celebucka Maria - Tarnowo Podgórne
5. Zieliński Witold - Tarnowo Podgórne
6. Braniewicz Marian - Tarnowo Podgórne
7. Kaźmierczak Jolanta - Tarnowo Podgórne
KW PSL
KKW LiD SLD+SDPL+PD+UP
KW Narod.Odrodzenia Polski
WKW Platforma Obywat. RP
KW PiS
wyborca
prac. samorządowy gminy
9
Szkoła Podstawowa
wejście od
ul. Kościelnej 46/48
Przeźmierowo
tel. 0-61 8142-021
klasa nr 138
1. Szlanga Katarzyna - Przeźmierowo
2. Musiała Andrzej - Przeźmierowo
3. Błaszyk Karolina Anna - Tarnowo Podgórne
4. Nowak Anna, Maria - Przeźmierowo
5. Jagiełka Janusz - Przeźmierowo
6. Błoch Magdalena - Tarnowo Podgórne
7. Kabaciński Jarosław - Tarnowo Podgórne
KW PSL
KKW LiD SLD+SDPL+PD+UP
KW Narod.Odrodzenia Polski
WKW Platforma Obywat. RP
KW PiS
wyborca
prac. samorządowy gminy                                                       
10
odrębny
Areszt  Śledczy w Poznaniu
Oddział Zamiejscowy
ul. Budowlanych 14
Baranowo
tel. 0-61 8142-337
1. Braniewicz Marzena - Tarnowo Podgórne
2. Kaczamrek Ryszard Andrzej - Przeźmierowo
3. Wiśniewski Tomasz, Tarnowo Podgórne
4. Kucharski Paweł, Lusowo
5. Szostak Jan - Baranowo
6. Stasińska-Łapszewicz Hanna-Ceradz Kościelny
7. Lubka Ryszard                                 
 
KW PSL
KKW LiD SLD+SDPL+PD+UP
KW Narod. Odrodzenia Polski
WKW Platforma Obywat. RP
KW PiS
wyborca
prac. Aresztu Śledczego
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2007-09-27 13:13:52)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2007-09-27 13:14:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Przyjemska (2019-12-11 12:11:13)
Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 154/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 grudnia 2007r.
Zarządzenie Nr 161/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 grudnia 2007 roku
Zarządzenie Nr 160/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 grudnia 2007 roku
Zarządzenie Nr 159/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31.12.2007r.
Zarządzenie Nr 158/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31.12.2007r.
Zarządzenie Nr 157/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31.12.2007r.
Zarządzenie Nr 156/2007 Wójat Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31.12.2007r.
Zarządzenie Nr 155/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 grudnia 2007 r.
Zarządzenie Nr 153/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 grudnia 2007 r.
Zarządzenie Nr 152 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 grudnia 2007r
Zarządzenie Nr 151/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 grudnia 2007r.
Zarządzenie Nr 150 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 grudnia 2007r.
Zarządzenie Nr 149/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3 grudnia 2007r.
Zarządzenie Nr 148 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 147 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 146 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 145 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 144/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20.11.2007r.
Zarządzenie Nr 143/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 147/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 146/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 145 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 listopada 2007r.
Zarzadzenie Nr 144/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 142 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 141 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 140/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31.10.2007r
Zarządzenie Nr 139 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 października 2007r.
Zarządzenie Nr 138/2007 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 23.10.2007r.
Zarządzenie Nr 137/2007 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 15 paźziernika 2007r.
Zarządzenie Nr 136-2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 października 2007r.
Zarządzenie nr 135 /2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 października 2007 roku
Zarządzenie Nr 134/2007 Wójta Gminy tarnowo Podgórne z dnia 2 października 2007r.
Zarządzenie Nr 133/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 października 2007r.
Zarządzenie nr 132/2007 WÓjta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 02 października 2007 roku
Zarządzenie Nr 131/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 02 października 2007r.
Zarządzenie Nr 130/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 października 2007 r.
Zarządzenie nr 129 /2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 października 2007 r.
Zarządzenie Nr 128/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 października 2007r.
Zarządzenie Nr 127/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 września 2007r.
Zarządzenie Nr 126a/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 września 2007r.
Zarządzenie Nr 126/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 września 2007r.
Zarządzenie Nr 125/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórn z dnia 26 września 2007r.
Zarządzenie Nr 124/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 września 2007r.
Zarządzenie Nr 123/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 września 2007r.
Zarządzenie Nr 122/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 września 2007r.
Zarządzenie Nr 121/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 września 2007r.
Zarządzenie Nr 120/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 września 2007r.
Zarządzenie Nr 119 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 września 2007r.
Zarządzenie Nr 118 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 września 2007r.
Zarządzenie Nr 116/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 września 2007r.
Zarządzenie Nr 117 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 06 września 2007r.
Zarządzenie nr 110/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 sierpnia 2007 r.
Zarządzenie nr 109/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 sierpnia 2007 r.
Zarządzenie Nr 115/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 sierpnia 2007r.
Zarządzenie Nr 114/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 sierpnia 2007r.
Zarządzenie Nr 113/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 sierpnia 2007r.
Zarządzenie Nr 112 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 sierpnia 2007r.
Zarządzenie Nr 111 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 sierpnia 2007r.
Zarządzenie Nr 108 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 sierpnia 2007r.
Zarządzenie Nr 107/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 sierpnia 2007r.
Zarządzenie Nr 106/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 sierpnia 2007r.
Zarządzenie nr 105/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
Zarządzenie Nr 104/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 lipca 2007 roku
Zarządzenie Nr 103/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 lipca 2007 roku
Zarządzenie nr 101/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 czerwca 2007 r
Zarządzenie nr 100/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 czerwca 2007 r
Zarządzenie nr 99/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 czerwca 2007r
Zarządzenie Nr 102/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3 lipca 2007r.
Zarządzenie Nr 98 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 czerwca 2007r.
Zarządzenie Nr 97 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 czerwca 2007r.
Zarządzenie Nr 96/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 czerwca 2007r.
Zarządzenie Nr 95 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 czerwca 2007r.
Zarządzenie Nr 94 /2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 czerwca 2007
Zarządzenie Nr 93 /2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 czerwca 2007
Zarządzenie Nr 92 /2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 czerwca 2007
Zarządzenie Nr 91 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 czerwca 2007r.
Zarządzenie Nr 90 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 01 czerwca 2007r.
Zarządzenie Nr 89 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 87 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 86 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 maja 2007r
Zarządzenie Nr 85 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 84 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 83 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 82/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 maja 2007 roku
Zarządzenie Nr 81/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 80 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 79 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 78 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 76 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 kwietnia 2007r
Zarządzenie Nr 75/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 kwietnia 2007r.
Zarządzenie Nr 74 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 kwietnia 2007r.
Zarządzenie Nr 73 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3 kwietnia 2007r.
Zarządzenie Nr 69 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 02 kwietnia 2007r
Zarządzenie Nr 71 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 kwietnia 2007r.
Zarządzenie Nr 70 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 kwietnia 2007r.
Zarządzenie nr 69/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 marca 2007 r
Zarządzenie nr 68/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 marca 2007r
Zarządzenie Nr 67 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 66 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 marca 2007r.
ZARZĄDZENIE NR 65/07 WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE z dnia 26 marca 2007 r.
Zarządzenie Nr 64 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 63/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 marca 2007 roku
Zarządzenie Nr 62/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 marca 2007 roku
Zarządzenie Nr 61 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 60 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 58/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 57 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 53 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 56 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 55 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 marca 2007r.
Zarządzenie nr 54/2007 z dnia 13 marca 2007 roku Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
Zarządzenie nr 52/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 marca 2007 r.
Zarządzenie Nr 51/2007 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 2 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 50/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 49 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 48 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 47 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 46 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 45 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 44 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 43 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 42 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 40/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 lutego 2007 roku
Zarządzenie Nr 39/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 lutego 2007 roku
Zarządzenie Nr 38 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 37 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 36 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 35 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 34 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 lutego 2007r
Zarządzenie Nr 33 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 lutego 2007r.
Zarządzenie nr 32/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 lutego 2007 r.
Zarządzenie nr 31 /2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 lutego 2007 r
Zarządzenie Nr 30 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 29/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 28 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 stycznia 2007r.
Zarządzenie nr 27/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 stycznia 2007 r.
Zarządzanie Nr 26/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 25/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 24/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 stycznia 2007r.
ZARZĄDZENIE NR 23/2006 WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE z dnia 25 stycznia 2007 roku
Zarządzenie nr 22/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 stycznia 2007 r.
Zarządzenie Nr 21/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 stycznia 2007 roku
Zarządzenie Nr 20/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 stycznia 2007 roku
Zarządzenie Nr 19 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 18/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 17/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 16/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 15/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 14/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 2 stycznia 2006r.