logo
logo bip
2006
Zmiana zarządzenie Wójta Gminy Nr 646/2006 z dnia 30 pażdziernika 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr  2/ 2006
Wójta Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia  6 grudnia  2006r. 
 
 
w sprawie: zmiany zarządzenia Wójta Gminy Nr 646/2006 z dnia 30 października 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 
 
            Działając na podstawie  art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 19 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z 2004r. z późniejszymi zmianami)  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne zarządza, co następuje:
        
§ 1
 
Zmienia się zarządzenie Wójta Gminy Nr 646/2066 z dnia 30 października 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej  w ten sposób, że  na przewodniczącą komisji przetargowej powołuje się panią Teresę Domagalską.
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2007-01-04 14:45:30)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2007-01-04 14:45:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2007-01-04 14:45:30)
Lista wiadomości
Zarządzenie nr 12a/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 grudnia 2006 r
Zarządzenie nr 12/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 grudnia 2006r
Zarządzenie Nr 11/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 grudnia 2006r.
Zarządzenie Nr 10/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 grudnia 2006r.
Zarządzenie Nr 9/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 grudnia 2006r.
Zarządzenie Nr 8-2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 grudnia 2006r.
Zarządzenie Nr 7/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 grudnia 2006r.
Zarządzenie Nr 6/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 grudnia 2006r.
Zarządzenie Nr 5-2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 grudnia 2006r.
Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 grudnia 2006r.
Zarządzenie Nr 3/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podghórne z dnia 8 grudnia 2006r.
Zarządzenie Nr 2/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne zdnia 6 grudnia 2006r.
Zarządzenie Nr 1/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 grudnia 2006r.