logo
logo bip
2002 - 2006
Wnioski Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku Rady Gminy Tarnowo Podgórne podjęte na posiedzeniu w dniu 10 marca 2005r. dotyczące bezpieczeństwa publicznego na
 
 
Uchwała Nr  6 /2005
Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska,             
Przestrzegania Prawa i Porządku
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia  10 marca  2005r.
 
 
        
Komisja Rolna, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku Rady Gminy Tarnowo Podgórne na posiedzeniu w dniu 10 marca 2005r.  podjęła następujące wnioski dotyczące bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne:
1.   Wspólne patrole piesze i rowerowe Policji i Straży Gminnej na terenie gminy:
-    prowadzenie akcji "posesja" (kontrola pod względem p.poż oraz sanitarno - porządkowym)
-    zwracanie uwagi  na parkowanie w niewłaściwych miejscach  (chodniki, trawniki itp.), niszczenie mienia komunalnego.
2.   Przeprowadzenie ankiety z mieszkańcami w zakresie bezpieczeństwa na terenie gminy (okres letni br. przy wykorzystaniu stażystów czy praktykantów).
3.   Współpraca  Policji  i Straży Gminnej z dyrektorami szkół, sołtysami i mieszkańcami w zakresie bezpieczeństwa i ewentualnych zagrożeń na terenie gminy.
4.   Monitoring (dowodzenie na posterunku Policji w Tarnowie Podgórnym z uwagi na większy zakres kompetencji oraz całodobowe działanie),
5.   Wolontariat.
 
 
                                                                Przewodnicząca Komisji
 
                                                                / - /  Elżbieta Łowicka
 
                                                            
 
 
                                                    
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2005-03-23 09:53:23)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2005-03-23 09:53:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2005-03-23 09:53:23)
Lista wiadomości
Uchwała Nr LXXVIII/ 499 /2006 Rada Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 czerwca 2006 roku
Uchwała Nr LVIII/380/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 sierpnia 2005r.
Uchwała Nr XXV / 161 / 2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 grudnia 2003 r.