logo
logo bip
2002 - 2006
Wnioski podjęte przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne podczas debaty na temat „Oświata, kultura i sport - rola i zadania w aktywizacji dzieci i młodzieży” w dniu 30 września 2003r
Wnioski podjęte przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne
podczas debaty na temat
"Oświata, kultura i sport  - rola i zadania w aktywizacji  dzieci i młodzieży"
w dniu  30 września  2003r.
 
(wyciąg z protokołu Rady Gminy z sesji w dniu 30 września 2003 roku)
 
 
1.    W miejscowościach, w których nie ma przedszkoli, uruchomić formę pobytu   dzieci przedszkolnych w grupach rówieśniczych.
2.    Zwiększyć liczbę etatów dla logopedów w szkołach i przedszkolach.
3.    Dążyć do poprawy bazy lokalowej szkolnictwa na terenie gminy.
4.    Zwiększyć środki na prowadzenie kół zainteresowań w gimnazjach.
5.    Uwzględnić konieczność szerszej współpracy z Poradnią Pedagogiczno - psychologiczną i umożliwić pracę psychologa w szkołach.
6.    Rozszerzyć rywalizację sportową dzieci i młodzieży o inne dyscypliny, np. kręgle, jeździectwo, tenis, cross rowerowy itp.
7.    W porozumieniu z GOK stworzyć przy gimnazjach Dyskusyjne Kluby Filmowe.
8.    Podjąć próbę organizacji kursów tańca dla młodzieży.
9.    W porozumieniu z Radami Sołeckimi podjąć starania o utworzenie skate- parków w Przeźmierowie  i Tarnowie Podgórnym.
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2003-12-11 10:41:46)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2003-12-11 10:41:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2003-12-11 10:41:46)
Lista wiadomości
Uchwała Nr LXXVIII/ 499 /2006 Rada Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 czerwca 2006 roku
Uchwała Nr LVIII/380/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 sierpnia 2005r.
Uchwała Nr XXV / 161 / 2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 grudnia 2003 r.