logo
logo bip
2002 - 2006
Wnioski podjęte przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne podczas debaty na temat „Bezpieczeństwo publiczne w gminie Tarnowo Podgórne” w dniu 11 lutego 2003r.
Wnioski podjęte przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne
podczas debaty na temat
"Bezpieczeństwo publiczne w gminie Tarnowo Podgórne"  
w dniu  11 lutego  2003r.
(wyciąg z protokołu Rady Gminy z sesji w dniu 11 lutego 2003 roku)
 
 
1.    Zwiększenie liczby patroli pieszych, rowerowych i zmotoryzowanych  Straży Gminnej.
2.    Kontynuowanie i zwiększenie liczby akcji informacyjnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w zakresie zagadnień, dotyczących  bezpieczeństwa w ruchu drogowym  oraz zagrożeń używkami (narkotyki).
3.    Akcje informacyjne  za pośrednictwem mediów  lokalnych czyli miesięcznika "Sąsiadka - Czytaj"  dot. uprawnień Straży Gminnej oraz wykonywanych zadań.
4.    Zacieśnienie  współpracy z zakładami produkcyjnymi na terenie gminy poprzez  prowadzenie pokazów, ćwiczeń p.poż., a także  stałej opieki ochronnej zabezpieczającej przez pożarami.
5.    Przywrócenie tradycyjnych przeglądów  porządkowych i p.poż. posesji i zakładów (wspólny patrol Straży Gminnej i Państwowej Straży Pożarnej).
6.    Lepsza realizacja  zadań nałożonych na jednostki ochrony bezpieczeństwa publicznego  oraz ich współpraca  na zasadach  określonych ustawami.
7.    Poprawienie bezpieczeństwa drogowego  na wszystkich odcinkach uwzględniając  stan techniczny  nawierzchni, pobocza, chodników, dążenie do przebudowy miejsc  szczególnie niebezpiecznych oraz dbanie o prawidłowe oznakowanie.
8.    Podjęcie działań zmierzających do  wprowadzenia monitoringu miejsc zagrożonych przestępczością, uwzględniając współpracę instytucji i firm mieszczących się na danym terenie.
9.    Przygotowanie mapki zagrożeń ruchu drogowego.
10. Podjęcie rozmów  z odpowiednimi  władzami w sprawie utrzymania porządku  na drogach  innych niż gminne.
11. Kontynuowanie  rozmów  z Powiatową  Komisją Bezpieczeństwa  w celu wybudowania sygnalizacji  świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i ul. Słupskiej w Poznaniu.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2003-12-11 10:37:16)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2003-12-11 10:37:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2003-12-11 10:37:51)
Lista wiadomości
Uchwała Nr LXXVIII/ 499 /2006 Rada Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 czerwca 2006 roku
Uchwała Nr LVIII/380/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 sierpnia 2005r.
Uchwała Nr XXV / 161 / 2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 grudnia 2003 r.