logo
logo bip

projekt protokołu - treść

nagranie audio - odsłuchaj

protokół - treść

Lista imienna Radnych Gminy Tarnowo Podgórne głosowania nad uchwałą w sprawie uczczenia pamięci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz zaprzestania mowy nienawiści - treść

Lista imienna Radnych Gminy Tarnowo Podgórne głosowania nad uchwałą w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce - treść

Lista imienna Radnych Gminy Tarnowo Podgórne głosowania nad uchwałą w sprawie wysokości diet dla radnego - treść

Lista imienna Radnych Gminy Tarnowo Podgórne głosowania nad uchwałą w sprawie ustalenia kryterów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne - treść

Lista imienna Radnych Gminy Tarnowo Podgórne głosowania nad uchwałą w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tarnowo Podgórne - treść

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Sobańska (2019-01-30 11:01:52)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paulina Sobańska (2019-01-30 11:01:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Kontusz-Iwanczuk (2019-07-02 11:06:23)