logo
logo bip

projekt protokołu - treść

nagranie audio - odsłuchaj

protokół - treść

Lista imienna Radnych Gminy Tarnowo Podgórne głosowania nad uchwałą w sprawie uczczenia pamięci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz zaprzestania mowy nienawiści - treść

Lista imienna Radnych Gminy Tarnowo Podgórne głosowania nad uchwałą w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce - treść

Lista imienna Radnych Gminy Tarnowo Podgórne głosowania nad uchwałą w sprawie wysokości diet dla radnego - treść

Lista imienna Radnych Gminy Tarnowo Podgórne głosowania nad uchwałą w sprawie ustalenia kryterów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne - treść

Lista imienna Radnych Gminy Tarnowo Podgórne głosowania nad uchwałą w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tarnowo Podgórne - treść