logo
logo bip
Komisja Rolna
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 21 października 2010r.

 

Protokół nr 24/ 2010 /V

z posiedzenia członków Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania  Prawa i Porządku ,

Rady Gminy Tarnowo Podgórne

odbytego w dniu 21 października 2010 r.

 

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 15.00

Obecni członkowie Komisji:  

Elżbieta Łowicka -Przewodnicząca Komisji Rolnej ,

Jacek Latos-  Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Wojciech Janczewski-  Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Bartosik - radny,

Józef Wasyl -radny

Prowadzący obrady : Elżbieta Łowicka  przewodnicząca  Komisji Rolnej .

Stwierdzenie quorum - Przewodnicząca  stwierdziła quorum wymagane do odbycia obrad.

Goście:               

Tadeusz Zimny- zastępca wójta gminy Tarnowo Podgórne

Artur Szeląg komendant Straży Gminnej

Henryk Witkowski - Rada Sołecka Przeźmierowo

Andrzej Nowaczewski Rada Sołecka Przeźmierowo

Bogusław Ciepielewski - radny

Stanisław Przybylski - komendant OSP Tarnowo Podgórne

Zenon  Przybylski -OSP Tarnowo Podgórne

Jacek Stypiński- radny

Grzegorz Leonhard - radny

Jacek Sobczak - komitet osiedlowy Ławica

 

Porządek obrad  Komisji :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Podsumowanie mijającej kadencji, sprawozdania jednostek.

3. Rozbudowa Portu Lotniczego w Poznaniu

4. Sprawy bieżące

5. Zakończenie

1. Otwarcie posiedzenia

Pani E. Łowicka   otworzyła posiedzenie  Komisji, po czym przedstawiła porządek obrad. Poinformowała, że głównym tematem prac komisji będzie podsumowanie kadencji, dyskusja na temat realizacji  zadań, sprawozdania jednostek , rozbudowa Portu Lotniczego w Poznaniu

 Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad .

 

2. Dyskusje podsumowujące kadencje działań komisji Rolnej.

- OSP- Na posiedzeniu obecny był pan Stanisław Przybylski - komendant Ochotniczej Straży Pożarnej  w Tarnowie Podgórnym. Pan komendant na wstępie podziękował obecnym radnym za dobrą współpracę , podziękował za możliwość funkcjonowania na parkingu w Przeźmierowie, bez którego OSP nie miałaby racji istnienia. Jednostka posiada trzy samochody : dwa samochody pożarnicze oraz drabinę.  W 2010 roku w okresie wakacyjnym uruchomiliśmy boisko dla młodzieży obok Strażnicy, aby dzieci mogły grać i spotykać się. Staramy się przyciągać młodzież, dla starszych w maju urządzimy majówki. Odbywamy cykliczne szkolenia oraz badania. Jesteśmy formacją ochotniczą a nie zawodową. Naszą działalność monitoruje pan T. Zimny zastępca wójta. Współpraca układa się bardzo dobrze.  Pan W. Janczewski dodał , że teren przy ul. Rzemieślniczej powinien być bardziej estetyczny, należy wykosić trawę czy wyprostować słupki. Pan komendant dodał, że w przyszłym roku zmieni się wizerunek parkingu, zostanie położona kostka brukowa, zmieni się wizerunek otoczenia. Dodał, że giełda nie przynosi tyle zysków co pięć lat temu. Handel na giełdzie rozpoczyna się już o godz. 23 w nocy. Jest to wysoce nieprawidłowe i poza kontrolą rozsądnego handlowania. . Utrzymanie jest n a większym poziomie, a dochody są niestety niższe. Pan Przybylski wyjaśnił że wozy strażackie również wyjeżdżają na akcje poza teren gminy, w szczególności rejon gminy Rokietnica. Od czterech lat szkolimy przedmedycznie i doskonalimy cały czas ochotników, którzy muszą być przygotowani na różne sytuacje. Moim marzeniem jest stworzenie jednostki wyodrębnionej funkcyjnie. W tej chwili jest to struktura skostniała. Uważa, że ochotnicy OSP powinni być zatrudnieni na etacie. Obecnie nie znajdujemy już ochotników, żaden pracodawca nie chce zwolnić pracownika na akcje. Jest wiele zainteresowanych ale nikt nie chce pracować za darmo. Powinna być to formacja 6-8 osobowa, funkcjonująca całą dobę. Na zakończenie pan komendant podziękował wszystkim za dobrą współpracę w mijającej kadencji.

 

-SG- na posiedzeniu Komisji Rolnej pan Artur Szeląg - komendant Straży Gminnej przedstawił sprawozdanie opisowe. Poinformował, że od lipca br  pracują w pełnym składzie, co sprawia że jednostka funkcjonuje szybciej i sprawniej. Prowadzone są cykliczne akcje, jak np. kontrola czystości na posesjach, parkowanie. Szczegółowej kontroli zostało poddane  os Przylesie i Baranowo, najgorzej wypadło Baranowo - w zakresie  zawierania umów na wywóz odpadów. Prowadzą kontrolę  przestrzegania prędkości -fotoradar- 31 wykroczeń, 654 nałożonych mandatów,  wytypowaliśmy miejsca zaśmiecane, kontrolują, monitorują te miejsca. Prowadzimy akcję -bezpieczna droga do szkoły, program ekologiczny dot. segregacji śmieci, rozdajemy pogadanki dla uczniów na temat bezpieczeństwa, kamizelki odblaskowe

Niektórzy mieszkańcy chcą , aby Straż Gminna była bardziej represyjna, inni natomiast odwrotnie. Pouczamy, nakładamy mandaty. W ilości interwencji przeważa Tarnowo Podgórne. Na pytanie pani Łowickiej ws atrap , pan Szeląg wyjaśni, że dopiero ustawa wyjaśni czym jest atrapa, a czym słup przygotowany do umieszczenia fotoradaru.  Ogólnie jest bardzo dużo pracy przy postępowaniu mandatowym, dużo spraw kierowanych jest do sądu rejonowego. Pani E. Łowicka zwróciła uwagę , że w Jankowicach vis a vis świetlicy jest działka, bardzo zaniedbana, rosną chwasty, działka jest własnością prywatną. Wcześniej Rada Solecka zwracała się do właścicieli o uporządkowanie terenu, jednak bezskutecznie. Pan komendant  potwierdził, że zainteresuje się  sprawą . Pan T. Zimny zwrócił uwagę na parkujące samochody na ulicach w Przeźmierowie. Część ludzi parkuje na chodniku. Pan Szeląg dodał, że największy problem to prawa strona ul. Rynkowej w kierunku  ul. Bukowskiej. Możemy bardzo represyjnie podchodzić do mieszkańców , wkładamy obecnie żółte kartki z upomnieniami. Na zakończenie pani E. Łowicka podziękowała panu komendantowi za dobrą współpracę w mijającej kadencji .

 

3. Rozbudowa Portu Lotniczego w Poznaniu.

 

Dalsze prowadzenie komisji pani E. Łowicka przekazała panu K. Bartosikowi.

Pan K. Bartosik otworzył dyskusję na temat rozbudowy portu lotniczego Ławica w Poznaniu.

Pan Jacek Sobczak- z komitetu osiedlowego Ławica- wyjaśnił , że w chwili obecnej zainteresowani, mieszkańcy mogą składać wnioski, uwagi w sprawie  uciążliwości, jakie niesie za sobą rozbudowa Portu Lotniczego na Ławicy. Terminy są naglące. Lotnisko wykonuje 26 tysięcy startów i lądowań rocznie, ta liczba zwiększy się diametralnie. W chwili obecnej lądują również największe samoloty typu Boening . Zaplanowanych jest 49 operacji (lądowań, startów). 75% będzie wykonywanych w kierunku Przeźmierowa, które znajduje się w strefie ograniczonego użytkowania. Przyjmują , że od godz. 6-22 będzie wykonywanych 120 operacji oraz 12 operacji nocnych .Port Lotniczy złożył w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu raport dot. oceny środowiskowej, który został wyłożony do publicznego wglądu.  W środę o godz. 9.00 odbędzie się rozprawa administracyjna z udziałem wszystkich osób zainteresowanych. Pan Sobczak wyjaśnił, że reprezentuje mieszkańców , którzy są stroną w postępowaniu. Obecnie stowarzyszenie nie ma prawnika, zapytał, czy może gmina pomoże  w prowadzeniu postępowania administracyjnego.

Pan T. Zimny dodał, że  mieszkańcy są przeciwni budowie portu  w sposób który  powodowałby uciążliwości: W latach 90- tych  podawana była informacja . że lotnisko funkcjonować będzie  do 2012 roku . W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania z 1994  roku był zapis, ze lotnisko cywilne będzie na Krzesinach.  Władze lotniska nie posiadają  alternatywnie terenów . Uważa, że raport jest  w części nieprecyzyjny, jest uzasadniony brak solidności .

Pan K. Bartosik dodał, że były prowadzone tzw. konsultacje społeczne, podczas których podawana była jedynie ogólna informacja na temat rozbudowy lotniska. Pan Nowaczewski uważa, że radni powinni zwrócić się do wójta o pomoc prawniczą. Pan H. Witkowski dodał, że Przeźmierowo i os. Rubinowe jest w 100% w strefie bezpośredniego zagrożenia, a gmina w tej strefie planuje budowę przedszkola i dom kultury. Również sprawa lotów wojskowych musi być wyjaśniona.

Pan Sobczak dodał, że w raporcie nie jest brany pod uwagę np. hałas kołowania. Tylko start i lądowanie. Podają tylko operacje rejsowe, pomijają loty czarterowe. Wystąpimy do Urzędu Miasta w Poznaniu o realizację uchwały z 2008 roku ws ochrony środowiska.

Pan G. Leonhard uważa, że realnie nasze szanse są marne.  Korzyści będą po stronie miasta, a koszty środowiskowe będą po stronie Gminy, trzeba im to po prostu uświadomić. Ktoś będzie musiał ponieść koszty choćby za postawienie ekranów ochronnych.

Pani E. Łowicka uważa, że  jest wiele nieścisłości, więc byłoby  zasadne , aby zająć stanowisko i wystąpić o jeszcze jedno opracowanie raportu. Przy opracowywaniu raportu w ogóle nie wzięli pod uwagę planów Tarnowa Podgórnego. Pan K. Bartosik uważa, że należy zmobilizować mieszkańców o składanie uwag ( do 8 listopada 2010 r.)  Rada sołecka zorganizuje spotkanie dla mieszkańców w dniu 25 października br.

 

Opinia:

Z uwagi na nieścisłości i przekłamania  w raporcie  oddziaływania na środowisko członkowie Komisji Rolnej  wnioskują do pana Wójta  o zajęcie  zdecydowanego stanowiska dot. uciążliwości jakie spowoduje  rozbudowa Portu Lotniczego Ławica w Poznaniu.  

 

 

4. Wolne głosy i wnioski

 

- pismo Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z dnia 11.10.2010 w sprawie współpracy z organizacjami i podmiotami  działającymi na rzecz rolnictwa (samorządy terytorialne).

Członkowie komisji zgodnie uważają , że wsparcie dla rolników poprzez działalność doradców  rolnych na terenie  naszej Gminy jest  potrzebne  ,  tym bardziej że w strukturach organizacyjnych Urzędu Gminy nie ma  służby rolnej.

 

5.Posiedzenie komisji zostało zakończone i zamknięte przez panią Elżbietę Łowicką- przewodniczącą Komisji Rolnej  o godz. 17.15.

 

 

 

Protokół sporządziła

Elżbieta Neumann

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2010-10-27 15:26:58)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2010-10-27 15:26:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2010-10-27 15:26:58)
Lista wiadomości