logo
logo bip
Komisja Rolna
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 16 grudnia 2009r.

  Protokół nr   27  / 2009/ V

z posiedzenia członków Komisji Inwestycyjno - Gospodarczej, Promocji Gminy I Turystyki, oraz

Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania  Prawa i Porządku

 Rady Gminy Tarnowo Podgórne

odbytego w dniu 16 grudnia  2009 r.

 

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 16.00

Obecni członkowie Komisji:  

Elżbieta Łowicka -Przewodnicząca Komisji Rolnej ,

Jacek Latos-  Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bogusław Ciepielewski  przewodniczący Komisji Gospodarczej

Krzysztof Bartosik - radny,

Wojciech Janczewski

Józef Wasyl -radny

Urszula Ludwińska - radna

 

Prowadzący obrady : Bogusław Ciepielewski - przewodniczący Komisji Inwestycyjnej Rady      Gminy Tarnowo Podgórne.

Stwierdzenie quorum - Przewodniczący  stwierdził quorum wymagane do odbycia obrad.

Goście:               

Tadeusz Czajka - wójt gminy Tarnowo Podgórne           

Porządek obrad  Komisji :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Podsumowanie roku 2009 w zakresie inwestycji.

3. Wolne głosy i wnioski

4. Plan pracy Komisji Rolnej na 2010 r.

 

5. Zamknięcie obrad.

1. Otwarcie posiedzenia

Pan Bogusław Ciepielewski   otworzył posiedzenie wspólnych Komisji, po czym przedstawił porządek obrad. Poinformował, że głównym tematem posiedzenia komisji będzie

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad .

 

2.Podsumowanie roku 2009 w zakresie inwestycji.

 

Pan B. Ciepielewski - pozytywnie zaopiniował upływający rok w zakresie inwestycji ,  w styczniu będzie rozstrzygana sztandarowa inwestycja dla Przeźmierowa,  zainteresowanie wśród potencjalnych mieszkańców i przedsiębiorców jest znaczne. Główne założenia w inwestycjach są realizowane, w 2010 będą realizowane „wykończenia", remonty  . Rozpocznie się budowa nowego przedszkola w Przeźmierowie . Zapytał w sprawie drogi do Auchan .

Pan wójt wyjaśnił , że jest  po spotkaniu z dyr. Auchan . Wiele znaków planistycznych poczyniono aby poprowadzić drogę , jest wrysowane i opisane „wyjście" w pole jako dojazd do centrum handlowego. Mamy podpisaną umowę z firma Remes, która zrealizuje odcinek od osiedla do Auchan. GDDKiA wyraziła zgodę pod warunkiem drogi serwisowej . W sąsiedztwie na północ mamy ok. 70 ha pod inwestycje, teraz pojawiają się klienci, np. Castorama, prowadzimy rozmowy z Auchan , aby gmina przejęła drogę .

Pani E. Łowicka -  z informacji które uzyskała wynika , że przetarg na utrzymanie zimowe  dróg powiatowych niestety nie wygrał TP KOM. W poniedziałek drogi nie były posypane, policja wiele razy interweniowała . A na terenie gminy jest sporo dróg powiatowych . Dalej zapytała ws udrożnienia drogi do Lusówka w związki z zagospodarowaniem plaży jeziora lusowskiego,

Pan wójt wyjaśnił że w 2010  chcemy połączyć drogę  z Lusówkiem aż do ulicy Dopiewskiej przy mostku,  utwardzimy ją tłuczniem .

Pani E. Łowicka  mieliśmy możliwość podniesienia lesistości w gminie ale jak widać również drzewa   wycinamy, w parku Wojkiewicza posadzono krzewy które wypadły jesienią,  zieleń nie jest  uzupełniana , czy czekamy jak minie gwarancja ? Pan  wójt wyjaśnił, że wykonawca poczuwa się do obowiązku wymiany sadzonek i  naprawy podłoża.

Pani E. Łowicka zaproponowała, aby zaprowadzić kolorowe skwery , sądziła , że park będzie bardziej kolorowy .

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali realizacje  inwestycji, które poprawiają bezpieczeństwo na terenie gminy Tarnowo Podgórne

3. Wolne glosy i wnioski

 

- B. Ciepielewski- przypominał o sprawie związanej z udrożnieniem  duktu pieszego - ul. Czereśniowa/Składowa w Przeźmierowie

- W. Janczewski - wybudowano spowolnienia na ul. Przemysława , Wiosennej w Baranowie , przygotowano materiały na ogłoszenie  przetargu na monitoring Gminy - niebezpiecznie jest pod przejściem podziemnym w Baranowie, poprawiono bezpieczeństwo przejścia wzdłuż ul. szamotulskiej poprawiono chodnik

 

4 Plan pracy Komisji Rolnej na 2010 rok.  

I Kwartał

  • 1. Ochrona przed hałasem:

-   monitoring poziomu hałasu,

-   sprawozdanie z działania.

2. Realizacja programu „ Bezpieczna Gmina" - podsumowanie.

3. Możliwości stosowania Alternatywnych źródeł energii:

      - sposoby i możliwości stosowania i wykorzystania - kontynuacja.

4. Jezioro Kierskie - ochrona wód jeziora, monitoring otoczenia.

II Kwartał

l. Zieleń publiczna:

      - Sprawozdanie z uzupełnienia zadrzewień i lesistości gminy,

      - spotkanie z inspektorem ds. Ochrony Przyrody - Andrzejem Korpikiem.

2.  Stan nawierzchni dróg i chodników po okresie zimowym.

3. Stan kolektorów deszczowych - monitoring budowy kół deszczowych.

4. Jezioro Lusowskie - zagospodarowanie otoczenia - kontynuacja.

 

III Kwartał

1. Problem małej retencji wodnej  na terenie gminy -  spotkanie z autorem projektu.

2. Monitoring Gminy - analiza realizacji monitoringu.

3. Ocena realizacji inwestycji gminnych w zakresie prac Komisji.

 

IV kwartał

1. Podsumowanie pracy Komisji, realizacji uchwał i wniosków Komisji.

2. Propozycje wniosków do budżetu na rok 2010r. 

3. Sprawy bieżące.

 

5.Posiedzenie komisji zostało zakończone i zamknięte przez pana B. Ciepielewskiego - przewodniczącego Komisji Gospodarczej.

 

Protokół sporządziła

Elżbieta Neumann  

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2010-01-14 10:33:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2010-01-14 10:33:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2010-01-14 10:33:22)
Lista wiadomości