logo
logo bip
Komisja Rolna
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 25 listopada 2009r.

  Protokół nr  25 / 2009/ V

z posiedzenia członków Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania  Prawa i Porządku ,

Rady Gminy Tarnowo Podgórne

odbytego w dniu 25 listopada     2009 r.

 

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 16.00

Obecni członkowie Komisji:  

Elżbieta Łowicka -Przewodnicząca Komisji Rolnej ,

Jacek Latos-  Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Wojciech Janczewski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

                                               Krzysztof Bartosik - radny,

Józef Wasyl -radny

Prowadzący obrady : Elżbieta Łowicka  przewodnicząca  Komisji Rolnej .

Stwierdzenie quorum - Przewodnicząca  stwierdziła quorum wymagane do odbycia obrad.

Goście:           

Tadeusz Czajka- wójt gminy Tarnowo Podgórne

Ewa Noszczyńska - Szkurat - przewodnicząca Rady Gminy

Tadeusz Zimny - zastępca wójta Gminy Tarnowo Podgórne           

 

Porządek obrad  Komisji :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Analiza projektu budżetu gminy na 2010 rok.

3. Wolne głosy i wnioski

4. Zamknięcie obrad.

 

1. Otwarcie posiedzenia

Pani E. Łowicka   otworzyła posiedzenie  Komisji, po czym przedstawiła porządek obrad. Poinformowała, że głównym tematem prac komisji będzie omówienie projektu budżetu gminy na 2010 rok .

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad .

 

  1. Omówienie propozycji  projektu budżetu gminy na 2010 r, w zakresie działań komisji rolnej

Dział dotyczący  OSP i SG - dział 754

Pani E. Łowicka zapytała o kwotę 1.000 zl  z działu 75421 . Pan T. Zimny wyjaśnił że jest to miesięczna opłata z tytułu abonamentu, oraz o kwotę 300.000 z paragrafu 6050. Z-ca wójta udzielił informacji , że są to środki przeznaczone na monitoring , zakup kamer.

Pan T. Zimny ponadto dodał że praca strażnika jest specyficzna , z mieszkańcami którzy maja problemy, ta praca jest wizerunkiem Gminy, musza odpowiednio  się zachować, znać przepisy, pracują z ogromnym zaangażowaniem .

Pan wójt dodał, że nie planuje się zwiększenia zatrudnienia w straży gminnej. Aktualnie ogłosiliśmy nabór na stanowisko w WZPGiN oraz WOK  .

Pan K. Bartosik zapytał w jaki sposób  będzie dofinansowywana  straż pożarna. Z-ca wjta odpowiedział, że nie ma jeszcze opinii z Biura Obsługi Prawnej . Pan W. Janczewski zaapelował, aby radca prawny przejrzał przepisy dot. dzierżawy parkingu, Pracownicy straży marketingowo podchodzą do wykonywanej przez siebie działalności , prowadzą sprzedaż środków przeciw pożarowych.  

 Pani E. Łowicka  zapytała o paragraf 4210 - 91.000 zł i paragraf 4260  61.000 zł. , Pan T. Zimny wyjaśnił że są to środki na zakup wyposażenia umundurowania, eksploatacja sprzętu bojowego, uzupełnianie sprzętu, zakup butli tlenowych , oraz zakup energii

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Pani E. Łowicka zapytała o paragraf 6050-  kwota 4.265.000,00 zł 0 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych . Pan wójt wyjaśnił  że jest to budowa kanalizacji deszczowej - załącznik nr 4 projektu budżetu. Pani Łowicka zapytała również  o naprawę chodnika przy Parku w Ceradzu kościelnym . Pan wójt udzielił informacji ze przetarg już został na to zadanie ogłoszony. Ponadto  w rozdziale dot. utrzymania zieleni w miastach i gminach kwota została umniejszona . Pan W. Janczewski po raz kolejny zwrócił uwagę że nie ma ławeczek  przy parku w Tarnowie Podg. przy przystanku.

Pan wójt wyjaśnił, że w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych znajdują się drobne zadania wynikające z preliminarzy  rad sołeckich. Spis zadań z tego paragrafu zostanie odrębnie przygotowany i przedstawiony na komisji inwestycyjnej.

Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo

Pan wójt wyjaśnił że kwota 200.000 zł w rozdziale 01009 przeznaczona jest na składki o opłaty spółki wodnej.

 

Więcej uwag do projektu nie wniesiono. Komisja poprosiła o rozpisanie paragrafu 4300.

  1. Wolne głosy i wnioski.

 

Pani E. Łowicka zapytała pana wójta ws przepustu na ulicy 23 Paźdzernika w Tarnowie Podgórnym . Pan wójt wyjaśnił że będzie to przedłużenie mostku aby wyprostować chodnik. ZDP to uporządkuje w ramach modernizacji.

Pan W. Janczewski zwrócił uwagę, że został ładnie wyczyszczony staw w Sadach przy tracie 92, uważa, że dla bezpieczeństwa kierowców powinny być zamontowane barierki. Pan wójt odpowiedział że zwrócimy się do GDDKiA w Poznaniu.

Pismo pani  Ewy Jurasz ws zabezpieczenia środków w budżecie na budowę mola w Chybach.

Pan wójt wyjaśnił, że  aktualnie  wystąpiliśmy  do Urzędu Miejskiego w Poznaniu . Otrzymaliśmy decyzję o warunkach zabudowy na  molo o długości  70 m szeroko kości 5 metrów. W 2010 roku możemy jedynie zrobić projekt inwestycji .

Ponadto pan wójt dodał , że na pewno z przetargów będą oszczędności , nie możemy planować wielkich inwestycji, ważne są również małe  remonty,  zamykają pewien proces inwestycyjny.

Wszystko co zaoszczędzimy to zapłacimy za wykupy gruntów. , aby jak najmniejsze  obciążenie było w przyszyli roku

Pani E. Łowicka zapytała, czy sa podejmowane działania dotyczące likwidacji nieprzyjemnego zapachu pochodzącego z oczyszczalni ścieków . Mieszkańcy wystąpią o odszkodowania, sądzą że ich nieruchomości straciły przez to  na wartości .

Pan wójt wyjaśnił , że problem jest kanalizacja , która przebiega od Sadów i biegnie przez centrum Tarnowa, są to duże przepompownie, mają duże przekroje, ścieki w rurach długo przebywają , stosowane sa środki doraźne, filtry na studzienkach są mało skuteczne.

W Janczewski : po rozmowach z panem Musiałem okazało się , że jest  problem z chodnikiem przy ul. Szamotulskiej - wjazd do Akademii Rolniczej  i Edisona, Obecnie pieszy porusza się ulicą. Nie da się przejść. Uważa, aby  wydział naciskał  na firmę Budimex, aby nie przekładali terminów odtworzenia przejścia.

 

4.Posiedzenie Komisji zostało zakończone przez panią E. Łowicką- Przewodniczącą Komisji Rolnej.

 

Protokół sporządziła

Elżbieta Neumann

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2009-12-18 14:11:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2009-12-18 14:11:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2009-12-18 14:11:17)
Lista wiadomości