logo
logo bip
Komisja Rolna
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 1 października 2009r.

  Protokół nr  21 / 2009/ V

Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania  Prawa i Porządku ,

Rady Gminy Tarnowo Podgórne

odbytego w dniu 1 października   2009 r.

Miejsce posiedzenia:  salka konferencyjna

                                          Urząd Gminy Tarnowo Podgórne                

                                

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 15.00.

Obecni członkowie Komisji:  

Elżbieta Łowicka -Przewodnicząca Komisji Rolnej ,

Jacek Latos-  Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Wojciech Janczewski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Bartosik - radny,

Józef Wasyl -radny

Stwierdzenie quorum - Przewodnicząca Komisji    stwierdziła quorum wymagane do odbycia obrad.

Goście:                                                                

Tadeusz Zimny- zastępca wójta gminy

 

Porządek obrad  Komisji :

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Monitoring w gminie .

3. Wybór przedstawiciela Gminy Tarnowo Podgórne do Stowarzyszenia Dolina Samy.

4. Dzierżawa parkingu OSP

5. Wolne głosy

6. Zamknięcie obrad.

 

1. Otwarcie posiedzenia

Przewodnicząca Komisji Rolnej pani Elżbieta Łowicka  otworzyła posiedzenie Komisji, po czym przedstawiła porządek obrad.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

 

2. Monitoring Gminy

 

T . Zimny : Dwa miesiące temu wróciliśmy do kwestii monitoringu, byliśmy w gminie Wronki gdzie monitoring funkcjonuje. Kiedyś  sporządziliśmy umowę na wykonanie koncepcji  rozwoju monitoringu, która zakładała realizacje ok. 20 kamer - koszt ok. 1 mln zł / bez kosztów obsługi/.

W tym roku , po spotkaniu z Policją i uzgodnieniach doszliśmy do wniosku , że jeżeli monitoring mielibyśmy rozwijać , to po pierwsze nie byłby to monitoring który wymagałby zatrudnienia dodatkowych pracowników, czyli w policji czy w straży gminnej  oglądałby to  dyżurny. W rozmowie z Policją wyszło na to że oni nie przejmą takiego monitoringu z którym związane byłyby dodatkowe koszty . Po analizie stwierdziliśmy że w naszej gminie nie ma aż takiego natężenia zdarzeń , chuligaństwa, wandalizmu nie ma . Odbyliśmy również spotkanie i rozmowy z informatykiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu , z których wyszło, że oni jako Policja nie bardzo się czują kompetentni, zainteresowani obsługą tych centrów dowodzenia. W dniu dzisiejszym  pan wójt podpisał umowę z firmą która przygotuje nam koncepcję monitoringu . Uzgodniliśmy aby w tej koncepcji uwzględniono takie parametry jak: elastyczny rozwój systemu zależności od  bieżących możliwości gminy poprzez dołączanie kolejnych elementów, zapewnić bezpośredni dostęp do systemu Straży Gminnej i Policji , uwzględnić koszty eksploatacji systemu w przyszłości, umożliwić

Stworzenie systemu bez konieczności  uzyskania dodatkowych opracowań, system kamer mobilnych.

Koszt  wykonania tej koncepcji wynosi 3 tys. zł. W koncepcji znalazło się  przejście podziemne w Baranowie . Centrum monitoringu będzie obsługiwane przez Straż Gminna - w pierwszej kolejności - oraz Policje. Cały system powinien zmieścić się w kwocie 150-180 tys zł.

 Był również robiony przegląd miejsc monitorowanych.

E. Łowicka- skrzyżowanie ul. Poznańskiej i Rokietnickiej - bank posiada własny monitoring

W samym Tarnowie Podgórnym  łatwiej będzie zainstalować kamery. Jeśli wyjdziemy np. na teren Przeźmierowa -  musimy znaleźć radiowy punkt przekazania transmisji do centrum - przekaźniki.

E. Łowicka - zasadne jest monitorowanie parku przy ul. 25 stycznia , targowiska. Natomiast lokalizacje przy WBK  należałoby przerzucić  na inny punkt, np. przystanek autobusowy przy ul. Poznańskiej. Ważne są przede wszystkim parki.

T. Zimny : Jeśli chcielibyśmy wprowadzić czasowy parking - ulicę Poznańska mielibyśmy całą zmonitorowaną. Kierowcy parkują na tej ulicy  na pamięć, starym zwyczajem .

Chcielibyśmy mieć możliwość posiadania kamer mobilnych . Firma, której zleciliśmy zadanie, w koncepcji ma uwzględnić możliwość podłączenia kamer mobilnych .Ważne jest , aby podłączyć do systemu te kamery które są zainstalowane w obiektach oświatowych i sportowych .

Firma przedstawiła możliwości  przesyłania sygnału drogą radiową i łączem .  W koncepcji znajdziemy koszty eksploatacji. Będą dwa punkty dowodzenia: Straż Gminna oraz Policja. Przyjęliśmy zasadę, że ten system będzie przede wszystkim spełniał funkcję prewencyjną. Nie będziemy budować systemu, gdzie ktoś przez cały czas będzie obserwował teren ze stanowiska . Prawdopodobieństwo zdarzeń nie uzasadnia takiego rodzaju rozwiązania . W tej chwili nie zwiększamy obsady w Straży Gminnej.

Pani E. Łowicka zapytała o monitorowanie plaży w Lusowie i na ile zasadne jest zainstalowanie kamery na skarpie jeziora  kierskiego.  Pan T. Zimny odpowiedział, że w tej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć w którym miejscu zainstalowana zostanie kamera na plaży - będzie to etap trzeci. Pan W. Janczewski odpowiedział , że cały czas kontrolę, monitoring nad jeziorem kierskim i otoczeniem prowadzi policja wodna.

Na zakończenie pan E. Łowicka dodała, żeby komisja rolna miała udział w wyborze miejsc monitorowanych na terenie gminy Tarnowo Podgórne. 

 

3. Wybór przedstawiciela Gminy Tarnowo Podgórne do Stowarzyszenia Dolina Samy.

Członkowie Komisji jako przedstawiciela Gminy Tarnowo Podgórne do Stowarzyszenia Doliny Samy wybrali panią Elżbietę Łowicką - która kandydaturę przyjęła.

 

4. Dzierżawa parkingu Przeźmierowo przez OSP.

T. Zimny :Sprawa omawiana była  podczas komisji w OSP Tarnowo Podgórne. Jest to jednostka, która funkcjonuje i działa bardzo sprawnie.  OSP jest stowarzyszeniem które pracuje na rzecz społeczeństwa. Pani E. Łowicka - jeśli mogą prowadzić działalność  - jest szansa , że mogą zarobić, automatycznie wtedy środki są w budżecie gminy- a sprawa z dofinansowywaniem  jednostki jest wtedy ważna.   Straż nie promują się wystarczająco,  a wykonują znakomitą pracę, maja sprzęt, pomieszczenia.

 Mamy nadzieje ze władze gminy spojrzą na sprawę dzierżawy parkingu maksymalnie  przychylnie ale zgodnie z prawem.

Komisja rolna zawnioskowała o zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej defibrylatora oraz model do ćwiczeń przy udzielaniu pierwszej pomocy.

Pan W. Janczewski uważa, żeby  przy okazji rożnych imprez masowych umożliwić pokaz  udzielania pierwszej pomocy , zorganizowania szkoleń , konkursów , którymi  powinny zostać objęte dzieci.

5. Wolne głosy i wnioski.

Pani. E. Łowicka - zadała pytanie ws utrzymania zieleni. Pan T. Zimny poinformował, że przetarg wygrały dwie firmy : TP-KOM sp. z o.o oraz firma Plener z Goliny.

E.Łowicka-  poruszyła sprawę koszenia trawy w parku w Jankowicach oraz  na nowo- powstałym  boisku. Na placu zabaw w Jankowicach brakuje ławek, koszy na śmieci , należy doposażyć plac zabaw ( huśtawki itp.)

W. Janczewski - dochodzą sygnały, że niezbędne są ławki  wzdłuż chodnika  na przystanku w Tarnowie Podgórnym w  kierunku Poznania .

Firma Budimex bardzo wolno wykonuje prace na ul. Szamotulskiej , prawa strona  jest rozkopana, ruch pieszych odbywa się po bardzo ruchliwej drodze- grozi spowodowaniem wypadku.  

Należy zlecić TP KOM - uprzątnięcie  śmieci przy cmentarzu w Przeźmierowie .

K.Bartosik - na wysokości kwiaciarki na ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym  - zrobić miejsce (kopertę) dla dostawców towaru dla wszystkich okolicznych sklepów.

J. Latos- w okolicach cmentarza w Przeźmierowie , w godzinach nocnych odbywają się wyścigi samochodowe i motocyklowe -  należy powiadomić Policję .

 

6.  Posiedzenie zostało zakończone  o godz. 16.45 przez panią Elżbietę Łowicką - Przewodnicząca Komisji Rolnej.

 

Protokół sporządziła

Elżbieta Neumann

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2009-10-13 13:22:36)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2009-10-13 13:22:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2009-10-13 13:22:36)
Lista wiadomości