logo
logo bip
Komisja Rolna
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 23 września 2009r.

Protokół nr 20 / 2009/ V

z posiedzenia członków Komisji Inwestycyjno – Gospodarczej, Promocji Gminy I Turystyki,Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania  Prawa i Porządku ,Komisji Budżetowej,Komisji Edukacji , Opieki Społecznej, Kultury, Kultury Fizycznej i Rekreacji,  

Rady Gminy Tarnowo Podgórne

odbytego w dniu 23 września     2009 r.

 Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Tarnowo PodgórneGodzina rozpoczęcia posiedzenia: 15.00Obecni członkowie Komisji:   Elżbieta ŁowickaPrzewodnicząca Komisji Rolnej , Jacek Latos-  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wojciech JanczewskiWiceprzewodniczący Rady Gminy                                               Krzysztof Bartosik – radny, Ewa Jurasz- radnaJózef Wasyl -radnyGrzegorz Leonhardradny, przewodniczący Komisji Budżetowej Juliusz Gustowski- radnyJacek Stypiński- radny Jozef Szewczyk- radnyUrszula Ludwińska radna Prowadzący obrady : Ewa Noszczyńska Szkurat przewodnicząca Rady Gminy Tarnowo Podgórne. Stwierdzenie quorum – Przewodniczący  stwierdziła quorum wymagane do odbycia obrad.Goście:            Tadeusz Czajka – wójt gminy Tarnowo Podgórne                                     Ewa Noszczyńska Szkurat – przewodnicząca Rady Gminy Tarnowo Podgórne Piotr Kaczmarek – kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego Porządek obrad  Komisji : 1.       Otwarcie posiedzenia.2.       Analiza materiałów na sesję w dniu 29 września 2009 roku3.       Wolne głosy i wnioski 4.       Zamknięcie obrad.    1. Otwarcie posiedzenia Pani E. Noszczyńska Szkurat  otworzyła posiedzenie wspólnych Komisji, po czym przedstawiła porządek obrad. Poinformowała, że głównym tematem prac komisji będzie omówienie materiałów na sesję w dniu 29 września  2009 r. Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad   Przed omawianiem materiałów na sesję pani E. Noszczyńska Szkurat poinformowała zebranych radnych o wpłynięciu  pisma pani Lucjany Kuźnickiej Tylendy  w sprawie połączenia komunikacyjnego pomiędzy dwoma osiedlami w Chybach  , koniecznością usunięcia nasadzeń i innych urządzeń .  Pani przewodnicząca  przekazała wniosek do rozpatrzenia na następnej komisji inwestycyjnej w dniu 30 września 2009 r. Następnie pani Przewodnicząca poinformowała o złożonym przez firmę FORGAME Sp. z o. o.Muchoborska 7 54-424 Wrocław wniosku  o wydanie opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w lokalu położonym w Baranowie przy ul. Szamotulskiej 65 . Zostanie wystosowane pismo do Rady Sołeckiej w Baranowie w celu otrzymania opinii .    2.  Omówienie materiałów na sesję.  Projekt nr 1W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceum prowadzonych przez Gminę, niektórych składników wynagrodzeniaOmówił pan ST Walter.  Projekt był omawiany na posiedzeniu Komisji edukacji . Członkowie Komisji  przeanalizowali  projekt i w glosowaniu postanowili  zaopiniować  projekt pozytywnie . Projekt nr 2 W sprawie zmiany uchwały nr XLI/394/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi -Omówił pan wójt. Zadanie jest zapisane w Planie Rozwoju Lokalnego . w związku z tym, że ten odcinek jest drogą powiatową niezbędne jest podjęcie uchwały. Członkowie Komisji  inwestycyjnej jednogłośnie zaopiniowali projekt pozytywnie.  Projekt nr 3W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Tarnowo PodgórneOmówił pan wojt.  Pani Ul. Ludwińska zasugerowała, żeby przeanalizować dokładnie budżet i przesunąć niektóre inwestycje na przyszły rok , wtedy moglibyśmy wziąć kredyt w przyszłym roku. Pan J. Latos dodał, że zaciągnięcie kredytu było wcześniej zaplanowane.  Członkowie Komisji  budżetowej  jednogłośnie zaopiniowali projekt pozytywnie.  Projekt 4W sprawie sprostowania błędów w uchwale Nr LIV/537/2009 z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały o budżecie Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2009Członkowie wszystkich komisji zapoznali się z treścią , nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  Projekt nr 5W sprawie zmiany uchwały o budżecie gminy na rok 2009Omówił pan wójt.  Przedstawił zebranym radnym  zmiany polegające na zwiększeniach i zmniejszeniach środków w poszczególnych paragrafach . Członkowie Komisji  budżetowej  jednogłośnie zaopiniowali projekt pozytywnie.  Projekt 6 W sprawie zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą- dot.  dz.  o nr 122/4 o pow. 3220 m2 oraz 122/5 o pow. 76 m2  w SadachOmówił pan wójt.  Pan radny J. Gustowski dodał aby w przyszłości  zaproponować kupno tego terenu. Członkowie wspólnych komisji zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.  Projekt 7W sprawie zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą- dot .  dz. o nr 983 o pow. 0,005 ha w Tarnowie Podgórnym Członkowie wspólnych komisji zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie. Pani U. Ludwińska dodała, że należy poprawić estetykę przystanku. Projekt 8W sprawie zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą- dot. dz. o nr  649 o pow.0,43 ha w Tarnowie Podgórnym Omówił  pan wójtCzłonkowie wspólnych komisji zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.Pani U. Ludwińska dodał, że teren ten w przyszłości powinien być ogólnodostępny . Projekt 9W sprawie zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą- dot. dz. o nr  53/18 o pow. 0,30 ha w Swadzimiu Członkowie wspólnych komisji zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie. Projekt 10W sprawie zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym- dot. dz.  nr 1574 o pow. 250 m2 w Tarnowie Podgórnym Członkowie wspólnych komisji zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie. Projekt 11W sprawie zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą- dot. dz. nr  1368/6 o powierzchni 401 m2 w Przeźmierowie Członkowie wspólnych komisji zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie. Projekt nr 12W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Wysogotowie po północnej stronie ul. Bukowskiej – część „A” w rejonie ul. Olszynowej, Wierzbowej i Sojowej dla działek o nr ewidencyjnych 3/5, 3/6Omówił pan wójt. Członkowie Komisji  inwestycyjnej jednogłośnie zaopiniowali projekt pozytywnie.  Projekt 13W sprawie  rozpatrzenia skargi Omówił pan J. Szewczyk .Członkowie wspólnych komisji zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie. 3. Wolne głosy i wnioski Pani E. Noszczyńska Szkurat  przypomniała zebranym radnym, aby pytania do sprawozdania wójta składane były na piśmie do dnia 29 września 2009 r. Pani E. Jurasz poinformowała, ze Prezydent Miasta Poznania  wydał warunki zabudowy na molo w Chybach. Pani U. Ludwińska zwróciła uwagę na nieporządek przy poczcie w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej – wyrastające z okienek piwnicznych  krzaki. Pan J.  Gustowski poruszył sprawę Habitatu, problemów niedoszłych mieszkańców. Najbliższe posiedzenia : Komisja inwestycyjna : 30.09.2009 r. – godz. 15 – inwestycje wykonane i bieżące, inwestycje drogowe, plany i zamierzenia biura promocji Komisja Rolna : 01.10.2009 r. godz. 15.00  – sprawy zw. m.inn. z monitoringiemKomisja Edukacji-: 08.10.2009 r. – godz. 16.00 – polityka mieszkaniowa   4.Posiedzenie wspólnych komisji zostało zakończone przez pania Ewę Noszczyńska Szkurat- Przewodniczącą rady gminy.   Protokół sporządziłaElżbieta Neumann     
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2009-10-07 12:46:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2009-10-07 12:46:12)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2009-10-07 12:46:12)
Lista wiadomości