logo
logo bip
Komisja Rolna
Protokół Komisji z posiedzenia w dniu 10 września 2009r.

Protokół nr  19 / 2009/ V

Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania  Prawa i Porządku ,  

 Rady Gminy Tarnowo Podgórne

odbytego w dniu 10 września   2009 r.

 Miejsce posiedzenia:  Straż Gminna  Tarnowo Podgórne                                           Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnowie Podgórnym Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 15.00.Obecni członkowie Komisji:   Elżbieta Łowicka –Przewodnicząca Komisji Rolnej , Jacek Latos-  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wojciech Janczewski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy                                                               Krzysztof Bartosik – radny, Józef Wasyl -radnyStwierdzenie quorum – Przewodnicząca Komisji    stwierdziła quorum wymagane do odbycia obrad.Goście:                                                                Tadeusz Zimny- zastępca wójta gminy Artur Szeląg – komendant Straży Gminnej Tarnowo PodgórneMagdalena Kula –inspektor Straży Gminnej Tarnowo Podgórne. Stanisław Przybylski – komendant Ochotniczej Straży Pożarnej Tarnowo PodgórneZenon Przybylski – OSP Tarnowo PodgórneTadeusz Grodziński – inspektor ds. Obrony Cywilnej  i ochrony przeciwpożarowej. – UG Tarnowo Podgórne Porządek obrad  Komisji : 1.       Otwarcie posiedzenia.2.       Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Tarnowie Podgórnym3.       Sprawozdanie z działalności OSP w Tarnowie Podgórnym4.       Zamknięcie obrad.  1. Otwarcie posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rolnej pani Elżbieta Łowicka  otworzyła posiedzenie Komisji, po czym przedstawiła porządek obrad. Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad.  

2. Sprawozdanie z działalności Staży Gminnej w Tarnowie Podgórnym

 

Pani E. Łowicka na wstępie powitała nowego komendanta Straży Gminnej pana Artura Szeląga , zadała pytanie jakie zostały wprowadzone nowości , innowacje w funkcjonowaniu jednostki.

 Pan A. Szeląg poinformował zebranych, że działania Straży Gminnej są kontynuowane , jednostka współpracuje z mieszkańcami gminy,  każda interwencja jest realizowana w sposób najszybszy. Straż Gminna współpracuje również z policją, będzie więcej wspólnych patroli, które spowodują większe poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców   . Wprowadzone zostały karty pracy każdego strażnika.  Korzystamy z elektronicznej książki interwencji-, która umożliwia kontrolowanie interwencji, w sposób bieżą  śledzimy przebieg danej sprawy. Po godz. 15.30 nie  mamy stałego dyżurnego. Zgłaszane interwencje są nagrywane na sekretarce i odsłuchiwane  po patrolu. Chcielibyśmy aby  zgłoszenia na telefon były przekierowywane na telefon komórkowy strażnika.   Zacieśniamy współprace ze sołtysami, kontaktujemy  się w ramach bieżących problemów w danej miejscowości.

Pilotażowo wprowadziliśmy program z udziałem firmy Schenker ws  pomocy  w porządkowaniu działek.  Miejsca wytypowali sołtysi , uporządkowano 6 działek , jednak w większości sami właściciele  znaleźli środki, wykosili i  uporządkowali teren. Straż Gminna posiada fotoradar.  Musi być przypisana co najmniej jedna osoba do jego obsługi, obecna procedura czynności związanych z ukaraniem mandatem jest bardzo długa i pracochłonna. Fotoradarem zajmuje się pan Sylwester Gąsior, a niezbędne do obsługi sa dwie-trzy osoby.

Jest realizowany program bezpieczna gmina ,  bezpieczna droga do szkoły . W sierpniu przeprowadziliśmy  kontrole szlaków prowadzących do szkół, dróg, oznakowania. Od 1 września w ramach programu byliśmy w szkole na pogadankach z dziećmi,  na temat  bezpiecznego zachowania się na drogach.

Program :bezpieczne sołectwo. Opiekunowie sołectw (strażnicy Straży Gminnej) są w stałym kontakcie ze sołtysem, dzięki temu wiedzą jakie są potrzeby w danej miejscowości w zakresie ładu i porządku. Współpracujemy  ściśle z policją w Tarnowie Podgórnym , te  sprawy które są najbardziej newralgiczne, które powodują poczucie zagrożenia są eliminowane.

Pani E. Łowicka zwróciła uwagę aby telefony opiekunów sołectw były podane do publicznej wiadomości . Pan Komendant wyjaśnił, że numery są podane na stronie internetowej gminy, strażnicy rozdają wizytówki.

Pani E. Łowicka poruszyła temat parkowania samochodów w okresie letnim w Lusowie

Pan komendant wyjaśnił, że Straż zareagowała szybko, były wystawiane patrole- od 8.00 do 18.00 , dokonano przeglądu oznakowania . Od ronda zakazy parkowania są  ustawione, problem był przy kościele . Uruchomiliśmy parking leśny za cmentarzem- we współpracy z księdzem proboszczem. . Parking leśny nie został jednak całkowicie  wykorzystany.

Strażnicy pracują  dwuzmianowo , soboty i niedziele , w rożnych godzinach  w zależności od imprez i zadań zaplanowanych. Obowiązuje nas jednak Kodeks pracy oraz grafik . Patrole są w godz. 7.30- 15.30 , z policją od 14.00 do 22.00 , w czasie giełdy samochodowej od 6.00- 14.00 .

Większość schwytanych psów nie trafia do właścicieli, którzy się po nie nie zgłaszają . Nie ma możliwości identyfikacji właściciela psa. Pan W. Janczewski zaproponował aby umieścić w budżecie środki na chipowanie psów. Pan A. Szeląg nadmienił, ze obowiązek prowadzenia psów na smyczy i w kagańcu dotyczy psów rasy  niebezpiecznej.

Fotoradar jest wystawiany kilka razy w miesiącu. Wymaga wiele obsługi administracyjnej. Sama procedura od ujawnienia do nałożenia mandatu nie jest prosta. Po zgraniu zdjęć ,  wysyłamy informację  do Cepiku. Ustalamy sprawce wykroczenia. Procedura jest skomplikowana w przypadku firm leasingowych .  W ciągu 30 dni musimy zakończyć sprawę  mandatem. Kpa zobowiązuje nas terminem .  Z Cepiku informacje otrzymujemy po ok. 12 godzinach. W ciągu 24 godz. wychodzi wezwanie. Jest mnóstwo dokumentacji , oświadczenia, pouczenia, do sądu musimy wysłać komplet dokumentów. Nie mamy większych zaległości. Zwiększenie sesji powoduje zdjęcie strażnika z patrolu. A interwencji jest coraz więcej. Będzie łatwiej jeśli wprowadzimy łączność  dla niezbędnego  i prawidłowego przebiegu patrolu i bezpieczeństwa mieszkańców.

Fotoradar spełnia swoją rolę . Mamy dwa pojazdy, Renault Kangoo oraz Dacię Logan .

 Pan W. Janczewski :poprosił o kontrole  ulic w każdej miejscowości – a szczególności na młodych kierowców , którzy rozwijają nadmierne prędkości samochodami i motocyklami : np. w rejonie gimnazjum w Baranowie, ul. Przemysława. Pan K. Bartosik dodał  , że  w niektórych miejscach odbywają się  wręcz wyścigi np. w sobotę po południu.

Pan komendant dodał, że ustawienie fotoradaru odbywa się  w uzgodnieniu z komendantem miejskim  Policji , w miejscach gdzie występują największe zagrożenia, z miesięcznym wyprzedzeniem.  Policja może jedynie wystawić  radar ręczny.

 3.Sprawozdanie z działalności OSP w Tarnowie Podgórnym .Pan Z. Przybylski- prowadzimy działalność zabezpieczająca gminę  z naciskiem na P-poż i zwalczanie skutków zdarzeń drogowych i obrony cywilnej . Jesteśmy  jedną z najbardziej prężnych jednostek ochotniczych  w powiecie poznańskim, pod względem wyjazdów do zdarzeń zabezpieczamy całą zachodnią część powiatu, współpracujemy z Miejską Komendą Straży Pożarnej. Szacujemy ok. 350 wyjazdów w stosunku rocznym do różnych zdarzeń, do wypadków, pożarów, ratowania zwierząt, zwalczania owadów. W tym roku – do dnia 1 września  mieliśmy 230 wyjazdów bojowych. Nasilenie największe było w okresie opadów. Same wyjazdy do pożaru są mniejsze (ok. 30% wszystkich zdarzeń) . Największymi utrudnieniami w ratownictwie są pozamykane drogi leśne, np. ul. Strumykowa w Przeźmierowie, nie ma dojazdu do terenu, są pozamykane bramy . Jeśli jest konieczność przejechania , posiadamy piły, wycinamy słupki, często zapory są metalowe a interwencja musi nastąpić bardzo szybko. W 2006 roku byliśmy w kontakcie z nadleśnictwem Konstantynowo aby ustalić które drogi będą przejezdne. Robiliśmy to również na potrzeby OC. Zawarliśmy własne sugestie, że należy monitorować tereny newralgiczne , np. Przylesie. Tam ktoś kupuje działkę, ogranicza teren płotem – a wcześniej była tam droga zwyczajowa. Ponadto otrzymujemy wsparcie ze strony gminy w postaci sprzętu (aparaty tlenowe) W niedługim czasie otrzymamy nowy samochód strażacki. Nie posiadamy uprawnień do udziału w interwencjach chemicznych. Władną jest straż zawodowa. Mamy cały czas łączność z miejskim stanowiskiem dowodzenia.Pani E. Łowicka zapytała czy jednostka posiada plany miejscowości wraz z aktualnymi ulicami. Dla przykładu w Lusówku przybywa właścicieli domów, a na niektórych osiedlach ulice nie mają nazw.Pan Z. Przybylski odpowiedział, że jednostka dysponuje mapami  ale sprzed kilku lat . Utrudnienia w lokalizacji zdarzenia nie są zależne od OSP ale od gminy. Pan W. Janczewski zapytał czy firmy na terenie gminy, które używają niebezpiecznych środków, informują o tym OSP ? Pan Z. Przybylski odpowiedział, że procedura obowiązuje Państwową Straż Pożarną. Tylko z własnego rozeznania wiedzą o kilku firmach. Pan W. Janczewski dodał, że w gminie jest wiele firm transportowych, przewożą różne ładunki, dobrze by było aby jednostka wyposażona była w sprzęt , w środki do zabezpieczenia interwencji chemicznej.  Pan Z. Przybylski: podjęcie działań jest obowiązkiem każdej jednostki, brakuje nam dozymetrów, urządzeń, nie mamy środków do rozpoznania zagrożenia. Zawnioskujemy do komisji o wyposażenie jednostki w taki sprzęt. Pan K. Bartosik: firma Petroil która powstała w Baranowie nie spełnia wymagań przeciwpożarowych, a uzyskali zgodę aby nie budować zbiornika na swoim terenie. Teren ten jest niezabezpieczony, nie ma wystarczającej ilości wody w przypadku zagrożenia. Pan Z. Przybylski potwierdził, że są zakłady które nie mają zabezpieczenia. Jednostka robiła rozpoznanie, analizę zagrożeń. Pani E. Łowicka zapytała kto ma takie kompetencje, aby wskazać potrzebę kontrolowania zakładów, różnych obiektów. Pan T. Grodziński poinformował, że są opracowane ankiety i formularze dla firm. Spotkało się to z zainteresowaniem, chcemy uzyskać informację nt rodzajów i ilości magazynowanych środków. Poinformujemy o tym PSP.  Pan Z. Przybylski dodał, że jednostka chciałaby zrobić takie rozeznanie ale musi być poparcie ze strony Urzędu Gminy. Pan T. Grodziński dodał, że gmina zleciłaby OSP stałe zlecenie, w obecności osób odpowiedzialnych, nasi strażacy mogliby rozeznać w danym zakładzie potencjalne zagrożenia. Pan W. Janczewski uważa, że OSP w Tarnowie Podgórnym ma bardzo dobrą opinię, jednak jest za mało informacji, że oprócz ratownictwa jednostka prowadzi działalność pod kątem sprawności sprzętu przeciwpożarowego. Właściciele firm mogliby zawierać umowy z OSP. Strażacy służyliby poradą na bieżąco. Działalność którą prowadzi jednostka wymaga wielu środków finansowych . OSP ma kontrolę nad parkingiem przy ul. Rzemieślniczej . Należałoby poprawić słupki, wykosić trawę, poprawić estetykę terenu. Następnie zadał pytanie ws struktury OSP. Pan Z. Przybylski – jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, na terenie gminy działają trzy jednostki : Tarnowo Podg, Lusowo i Ceradz Kościelny. Zarząd znajduje się w Tarnowie Podgórnym . Komendantem jest Stanisław Przybylski. Każda z tych jednostek ma własne władze, budżet jest wspólny. Dyżur pełniony jest  od 7.00 do 22.00- od poniedziałku do piątku .  W akcjach ratunkowych bierze udział ok. 17 osób. Są to ochotnicy zatrudnieni w firmach na terenie gminy. Posiadamy profesjonalny sprzęt do łączności, nie ma większych zakłóceń. Pan Grodziński dodał, że trwają prace nad wzmocnieniem zasięgu radiowego ponieważ na terenie gminy, w odległych jej częściach ,  zdarzają się „martwe strefy”. Pan S. Przybylski dodał, że cały rok ochotnicy są wyposażeni w pagery. Dodał,  że działania OSP w Tarnowie Podgórnym są chwalone przez mieszkańców jak i inne jednostki. Pan Z. Przybylski poinformował, że najważniejsze przychody uzyskuje jednostka z działalności gospodarczej – parking w Przeźmierowo. W 2004 roku uzyskali 473 tys zł , w 2005 r.- 520 tys zł, w 2006 r.- 576 tys.zł., w 2007 r. 630 tyś. Zł. Rok 2009  jest ostatnim gdzie OSP prowadzi działalność gospodarczą na parkingu. – będzie ogłoszony przetarg- jeśli jednostka nie będzie wstanie wygrać przetargu powstanie olbrzymia dziura budżetowa. Powstanie problem co zrobić z jednostką. Pan T. Zimny dodał, że nasza jednostka działa w specyficznym otoczeniu, w którym zagrożeń jest o wiele więcej niż w innych gminach, jednocześnie wymogi i oczekiwania OSP są większe niż w innych jednostkach. Taki poziom udało się osiągnąć dzięki zaangażowaniu ludzi jak również gminy. Istnieje ryzyko, że przy następnym przedłużeniu umowy dzierżawy parkingu (źródło dochodu OSP) będziemy musieli je zlikwidować. Nie możemy jednak dopuścić, aby jednostka funkcjonowała gorzej. Jest kwestia przejęcia przez gminę pewnego zasobu ludzi. Są problemy prawne, bo gmina nie może przekazać bezpośrednio pieniędzy na wynagrodzenia OSP. Robi to jedynie poprzez diety. W innych gminach-gminy  przejmują strażaków na swoje utrzymanie (konserwatorzy, kierowcy). Trzeba poinformować o sytuacji Radę gminy aby miała świadomość przy tworzeniu budżetu na następny rok. Pan W. Janczewski zaproponował aby zorganizować spotkanie z Tarnowskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców- aby właściciele firm zawiązali umowy z OSP w Tarnowie Podgórnym w związku z kontrolą sprzętu p-poż.  Ponadto pochwalił jednostkę, że zawsze po zakończeniu giełdy na parkingu jest bardzo czysto. K. Bartosik dodał, że osobiście uważa, że ani Rada Gminy ani wójt nie mają przecież zamiaru jednostki rozwiązywać. Wspólnym celem jest, aby jednostka istniała i jej działalność była coraz lepsza. Pan T. Zimny nadmienił, że niestety nie ma modelowych rozwiązań. Wiele gmin boryka się z takimi samymi problemami. Najważniejsze że ta struktura w sensie zewnętrznym jest sprawna. W. Janczewski- należy doszukać się możliwości prawnych aby pomóc jednostce, aby środki na utrzymanie OSP przychodziły z zewnątrz. Pan J. Latos dodał, że trudności wynikają tylko z przepisów prawa a nie ze złej woli gminy. Na zakończenie pan S. Przybylski zwrócił się po raz kolejny o pomoc w uzyskaniu zgody na wyjazd z ul. Pocztowej na trasę nr 92.  Pan T. Zimny poinformował, że zostało wystosowane pismo do GDDKiA , ale niestety zgody nie uzyskaliśmy. Pan K. Bartosik poprosił pana T. Zimnego o ponowienie pisma w którym należałoby zawrzeć inne argumenty. Pan W. Janczewski  dodał, ze mocnymi argumentami będzie budowane w przyszłości lądowisko dla śmigłowców jak również budowana obwodnica s-11. 4.Posiedzenie zostało zakończone o godz. 18.30 przez pana K. Bartosika .   Protokół sporządziłaElżbieta Neumann    
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2009-10-07 12:44:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2009-10-07 12:44:47)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2009-10-07 12:44:47)
Lista wiadomości