logo
logo bip
Podstawy prawne działania Rady Gminy
Podstawy prawne działania Rady Gminy

 

Ustawa z dnia 8 marca 19990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity) Dz.U.01.142.1591 (UOSG)

 

Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Dz.U.98.95.602         

 

Uchwała Nr LIV/475/2001 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia  21 sierpnia 2001 r. Statut Gminy Tarnowo Podgórne .  Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiegonr 232 poz. 4325 z 23.11.2010r.

 

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity) Dz.U.03.15.148

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. W sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta. Dz.U.03.34.282

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. W sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy. Dz.U.00.61.710

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 31 lipca 2000 r. W sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy. Dz.U.00.66.800

inne powszechnie obowiązujące akty prawne

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Administrator (2003-06-05 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2003-06-25 11:57:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2012-06-12 09:32:51)