logo
logo bip

Dorota Barełkowska - oświadczenie majątkowe

Krzysztof Bartosik - oświadczenie majatkowe

Michał Dolata - oświadczenie majątkowe

Anna Galka-Zdarta - oświadczenie majątkow e

Władysława Gorońska - oświadcznie majątkowe

Marzena Gryska - oświadczenie majątkowe

Dariusz Jóźwik - oświadczenie majątkowe

Joanna Mularczyk - oświadczenie majątkowe

Piotr Owczarz - oświadczenie majątkowe

Jacek Latos - oświadczenie majątkowe

Grzegorz Leonhard - oświadczenie majątkowe

Wojciech Janczewski - oświadczenie majątkowe

Michał Przybecki - oświadczenie majątkowe

Józef Szewczyk - oświadczenie majątkowe

Elżbieta Szymkowiak - oświadczenie majątkowe

Roman Tomaszewski - oświadczenie majątkowe

Marian Walczak - oświadczenie majątkowe

Małgorzata Walkowiak - oświadczenie majątkowe

Henryk Witkowski - oświadczenie majątkowe

Magdalena Zagórska - oświadczenie majątkowe

Monika Żuchowska - oświadczenie majątkowe