logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 8 stycznia 2019 roku

WZP.6733.30.2018

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymWójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje strony postępowania, że w dniu 11 grudnia 2018 roku zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii elektroenergetycznej SN-15kV  GPZ Tarnowo Podgórne-Pokrzywnica na terenie części działek o nr ewid. 143/4, 143/7, 142/1, 143/6, 84/1, 99/1, 115, 84/2, 1, 78/2, 66/1, 67/3, 153/1, 122/1, 45/3, 65, 152/2, 67/12, 68/4, obręb Góra.

 

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka