logo
logo bip
Zarządzenie w sprawie przyznania wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na przedsięwzięcia z zakresu sportu kwalifikowanego

Zarządzenie nr 177/2009

z dnia 12 października 2009 roku

Wójta Gminy Tarnowo Podgórne

 w sprawie: przyznania wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na przedsięwzięcia z zakresu sportu kwalifikowanego    

   

    Na podstawie art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 z 2005 roku, poz. 1298 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr XXXVI/343/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 października 2008 roku w sprawie określania warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, zarządzam co następuje: § 1 Ustalam następujący podział dotacji na zadania wyłonione w otwartym konkursie ofert na wsparcie finansowe w formie dotacji celowej na przedsięwzięcia z zakresu sportu kwalifikowanego: 

 

Lp. Organizacja Nazwa zadania Kwota dotacji
1 GKS TARNOVIA Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach w sporcie kwalifikowanym dla zawodników klubów sportowych działających w Gminie w dyscyplinie koszykówka męska  33.900 zł
2 GKS TARNOVIA Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach w sporcie kwalifikowanym dla zawodników klubów sportowych działających w Gminie w dyscyplinie kolarstwo  18.000 zł
3 GKS TARNOVIA Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach w sporcie kwalifikowanym dla zawodników klubów sportowych działających w Gminie w dyscyplinie piłka nożna męska  26.667,99 zł

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy. 

 Do pobrania: Zarządzenie

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-10-13 10:31:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-10-13 10:31:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-10-13 10:36:12)