logo
logo bip
Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
 

Zarządzenie nr 222/2009

z dnia 30 grudnia 2009 roku

Wójta Gminy Tarnowo Podgórne

 

w sprawie: przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

  

         Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 roku, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LIX/588/2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 Ustalam następujący podział dotacji na zadania wyłonione w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych:

Lp.

Organizacja

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

Stowarzyszenie Dar Serc

Organizacja na terenie Gminy honorowych zbiórek krwi

3.100

2

Stowarzyszenie Dar Serc

Organizacja kursu pierwszej pomocy przedmedycznej 

1.400

3

UKS Atlas

Organizacja dwóch kursów pierwszej pomocy przedmedycznej 

7.500

4

Poznańskie Stowarzyszenie Abstynentów

Organizacja cyklu zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu Gminy Tarnowo Podgórne

1.000

5

Poznańskie Stowarzyszenie Abstynentów

Obóz socjo-terapeutyczny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu Gminy Tarnowo Podgórne

8.000

6

Poznańskie Stowarzyszenie Abstynentów

Organizacja imprez profilaktycznych dotyczących problematyki alkoholowej dla mieszkańców Gminy

1.500

7

Poznańskie Stowarzyszenie Abstynentów

Organizacja cyklu prelekcji i wykładów profilaktyki uzależnień dla mieszkańców Gminy

500

8

ROKTART

Organizacja zajęć rehabilitacyjnych i  terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy

28.000

9

Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

Organizacja zajęć mających na celu aktywizację ruchową osób powyżej 55 roku życia, mieszkańców Gminy

 

3.000

10

Stowarzyszenie Orkiestra dęta „Da Capo"

Organizacja pozaszkolnych zajęć edukacyjnych w zakresie nauki gry na instrumentach muzycznych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy

 

6.000

11

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Iskierka Nadziei"

Organizacja pozaszkolnych zajęć edukacyjnych w zakresie nauki przedmiotów ścisłych i języków obcych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy

 

3.427

12

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Organizacja zajęć z zakresu języków obcych (język angielski i niemiecki) dla osób, które ukończyły 55 rok życia zamieszkałych na terenie Gminy

 

6.000

13

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Organizacja zajęć z zakresu nabywania umiejętności obsługi komputera oraz posługiwania się technologią informacyjną dla osób, które ukończyły 55 rok życia zamieszkałych na terenie Gminy

 

9.000

14

UKS Atlas

Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie

 

6.000

15

GKS Tarnovia

Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie

 

5.000

16

Młodzieżowe Towarzystwo sportowe TARNOWIAK

Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie

 

2.000

17

UKS Lusowo

Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem triathlonu, kolarstwa, piłki nożnej

 

28.000

18

UKS Błyskawica

 

Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej oraz kolarstwa

 

16.000

19

Młodzieżowe Towarzystwo sportowe TARNOWIAK

Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej oraz kolarstwa

 

12.000

20

UKS Orkan

Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem badmintona i kolarstwa

37.000

21

UKS Gimnazjum Przeźmierowo

Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem badmintona i unihokeja

27.000

22

UKS Atlas

Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem piłki siatkowej dziewcząt

24.800

23

UKS Sprint

Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem lekkoatletyki

22.000

24

 GKS Tarnovia 

Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w  zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie Taranowo Podgórne w dyscyplinach: piłka nożna, kolarstwo, koszykówka

190.000

25

Kurkowe Bractwo Strzeleckie

Organizacja zawodów strzeleckich dla mieszkańców Gminy

5.000

26

Stowarzyszenie Miłośników Tańca Towarzyskiego Finezja

Organizacja zawodów tanecznych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie

10.000

27

Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów

Organizacja zimowych zawodów Nordic-Walking dla mieszkańców Gminy

 

1.200

28

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Iskierka Nadziei"

Organizacja pozaszkolnych zajęć edukacyjnych w zakresie nauki pływania dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy

 

2.100

29

UKS Lusowo

Organizacja Otwartych Mistrzostw Gminy Tarnowo Podgórne, Powiatu Poznańskiego w Triathlonie

3.000

30

UKS Atlas

Organizacja 2 turniejów w piłce siatkowej dziewcząt: TARNOVIA 2010, Turniej Niepodległościowy

3.800

31

UKS Atlas

Organizacja turnieju Mini Volley Cup 2010

3.300

32

UKS Atlas

Organizacja zawodów Taekwondo

1.500

33

UKS Błyskawica

Organizacja zawodów sportowych Estella Cup

2.000

34

Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Chorągiew Tarnowska

Organizacja Turnieju Rycerskiego

5.000

35

UKS Sprint

Organizacja Biegu Niepodległościowego

1.000

36

Towarzystwo Pamięci Gen. Dowbora-Muśnickiego

Zorganizowanie stałej ekspozycji poświęconej Powstańcom Wielkopolskim a w szczególności Gen. Józefowi Dowbor-Muśnickiemu

111.000

37

Towarzystwo Pamięci Gen. Dowbora-Muśnickiego

Zorganizowanie Sejmiku Wielkopolskich Regionalistów

1.000

38

Kurkowe Bractwo Strzeleckie

Przygotowanie wieczornic patriotycznych

5.000

39

Stowarzyszenie Pojednanie Tarnowo Podgórne - Blitzenreute

Organizacja przedsięwzięć dla mieszkańców Gminy w celu wymiany doświadczeń i współpracy z gminami partnerskimi

10.000

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

Pobierz: plik

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-12-30 19:51:03)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-12-30 19:48:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-12-31 07:59:10)