logo
logo bip

ROZSTRZYGNIĘCIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU PN: „ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ W LUSOWIE”

 

Informuję, że rozstrzygnięto zamówienie publiczne dotyczące wykonania studium wykonalności dla projektu pn: „Zwiększenie efektywności energetycznej przez termomodernizację szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Lusowie”

Oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów została złożona przez:

 

ARBITER S.A.

ul. Strzegomska 3b/3c

53-611 Wrocław

 

Protokół wyboru wykonawcy