logo
logo bip

Na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy Tarnowo Podgórne rozpatrzył uwagi złożone do projektu mpzp Tarnowo Podgórne i Góra.

Rozstrzygnięcie uwag w załączeniu.

Nieuwzględnione uwagi będą rozpatrywane przez Radę Gminy w dniu 9 lutego 2010r.

Załączniki:

Rozstrzygnięcie uwag