logo
logo bip
 

WZP.6721.15.2011                                                                                                                        Tarnowo Podgórne, 27.05.2011r.

   Obwieszczenieo przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Swadzimiu – rejon węzła komunikacyjnego – dla działek nr 50/3, 52/2, 53/9, 53/10 – gmina Tarnowo Podgórne.Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717/ zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr 
IX/100/2011 z dnia 17 maja 2011 roku o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Swadzimiu – rejon węzła komunikacyjnego – dla działek nr 50/3, 52/2, 53/9, 53/10 – gmina Tarnowo Podgórne.
Celem opracowania zmiany planu miejscowego jest umożliwienie lokalizacji na ww. obszarze obiektów niezwiązanych z obsługą drogi krajowej tj. biur i magazynów. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy, ul. Poznańska 115,
62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 8 lipca 2011r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.