logo
logo bip

Obwieszczenie

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Lusówku – w rejonie ulicy Sierosławskiej – dla działek 165/1 i 165/2

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr 
VI/64/2011 z dnia
22 lutego 2011r. o przystąpieniu do opracowywania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Lusówku – w rejonie ulicy Sierosławskiej – dla działek 165/1 i 165/2 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 13 oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 6 maja 2011r.Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2011-04-20 13:04:25)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2011-04-20 13:04:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2011-04-20 13:10:20)