logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 11.10.2010 r.

WZPGN.7322-114/10

 

Obwieszczenie

 o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Jankowicach dla działek nr 275/3, 275/5, 274/1 – gmina Tarnowo Podgórne 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717/ zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały nr LXXVIII/771/2010 z dnia 28 września 2010 r. o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Jankowicach dla działek nr 275/3, 275/5, 274/1 – gmina Tarnowo Podgórne

 Celem opracowania planu miejscowego jest zwiększenie powierzchni zabudowy na przedmiotowym terenie oraz zmiana innych parametrów związanych ze sposobem zainwestowania. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, pok. 11 oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne w terminie do dnia 8 listopada 2010 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne         Tadeusz Czajka   
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2010-11-03 09:27:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2010-11-03 09:27:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2010-11-03 09:27:43)