logo
logo bip
WZP.6220.86.2012                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 14.01.2013r.   

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) I N F O R M U J Ę o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową na terenie Zakładu firmy KOMPLET POLSKA Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym, ul. Chlebowa 2 na terenie obejmującym działki nr 1032/2, 1034/2 i 1035.Decyzja została wydana na wniosek KOMPLET POLSKA Sp. z o.o., ul. Chlebowa 2, 62-080 Tarnowo Podgórne z dnia 26.11.2012r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

          Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

          Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2013-01-14 11:27:49)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2013-01-14 11:27:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2013-01-14 11:28:37)