logo
logo bip
Dot. przebudowy linii elektroenergetycznej SN-15kV GPZ Tarnowo Podórne-Pokrzywnica i GPZ Tarnowo Podgórne-Zakrzewo w miejscowości Góra

Tarnowo Podgórne, dnia 12 stycznia 2015 roku

WZP.6733.2.2015

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012. 647. tekst jednolity) Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje strony postępowania, że w dniu 7 stycznia 2015 roku zostało wszczęte postępowanie w związku z wnioskiem pani Elżbiety Szymanowicz działającej z upoważnienia firmy ENEA Operator Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii elektroenergetycznej SN-15kV GPZ Tarnowo Podgórne - Pokrzywnica i GPZ Tarnowo Podgórne - Zakrzewo", na działkach nr 148, 143/4, 146/2, 143/7, 147 w miejscowości Góra.

 

 

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka