logo
logo bip

WZP.6220.68.2013                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 23.01.2014r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

 

I N F O R M U J Ę

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na organizacji bazy sprzętowo-magazynowej oraz punktu odzysku odpadów drewnianych i drewnopochodnych na terenie obejmującym część działki 58/18 obręb Swadzim, gmina Tarnowo Podgórne.

Decyzja została wydana na wniosek PW OGRÓD Andrzej Wojciech Szlagowski, ul. Skórzewska 23, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo z dnia 04.11.2013r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne http://bip.tarnowo-podgorne.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne przy ul. Poznańskiej 115.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Arkadiusz Gursztyn (2014-01-30 13:35:09)
  • zaakceptowanie treści informacji: Arkadiusz Gursztyn (2014-01-30 13:35:14)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Arkadiusz Gursztyn (2014-01-30 13:35:45)