logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 15 listopada 2012 roku

WZP.6733.32.2012

  

 

 

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że wszczęto postępowanie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek o nr 16 i 18 w miejscowości Chyby.   Wójt Gminy Tarnowo PodgórneTadeusz Czajka
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Fengler (2012-11-15 09:34:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Michał Fengler (2012-11-15 09:34:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Fengler (2012-11-15 09:35:30)